E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: ReDIRNET – Telecommunication Services and Interoperable Exchange of  Data for the European First Responders
Program: 7. okvirni program
Trajanje: 2014 – 2016

Projekt ReDIRNET bo zagotovil infrastrukturo za izmenjavo meritev, podatkov in informacij med službami javne varnosti. Projekt nadgrajuje predhodne aplikativne projekte, ki so zagotovili platformo za interoperabilnost komunikacijskih sistemov služb prvega odziva in predstavili povsem nov koncept gradnje interoperabilnosti po principu WEB 2.0. Med službami javne varnosti kot končnimi uporabniki še posebej prevladujejo povečane potrebe po interoperabilnosti dodatnih sistemov, kot so podatkovne baze, senzorni sistemi in kamere. Projekt ReDIRNET je osredotočen na interoperabilnost dostopa do statičnih in pretočnih podatkov ter s tem na prepoznavo in zadovoljitev potreb po operativni interoperabilnosti služb javne varnosti.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si