E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: DFET – Dynamic Forensics Evaluation and Training
Program: Preprečevanje in boj proti kriminalu
Trajanje: 6. 1. 2014 – 5. 1. 2016
Spletna stran: http://www.d-fet.eu/

DFET je bil projekt iz programa ISEC (Preprečevanje in boj proti kriminalu). V okviru projekta je bila izdelana prilagoditev izobraževalnega okolja v oblaku za izobraževanje in usposabljanje na področju digitalne forenzike, imenovano EDUFORS. Okolje omogoča samodejno in dinamično generiranje, dodeljevanje in ocenjevanje primerov preiskav z različno stopnjo zahtevnosti na podlagi realnih scenarijev (npr. porazdeljeno onemogočanje storitev, socialni inženiring, napadi na podatkovne baze). Nov pristop in razvito rešitev za izobraževanja na področju digitalne forenzike, ki temelji na oblačni infrastrukturi, smo predstavili na več različnih konferencah. Orodje je nameščeno in dostopno na oblačni infrastrukturi DFET, ki zagotavlja učinkovito podlago za različne storitve za poučevanje in usposabljanje na področju kibernetske in digitalne forenzike.

Partnerji

  1. Univerza Napier v Edinburghu
  2. Aconite Internet Solutions
  3. Institut “Jožef Stefan”
  4. Police Service of Scotland
  5. Univerza v Stockholm

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si