E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: ELENA – Creating a Smart Space for Learning
Trajanje: 1. 9. 2002 – 31. 5. 2005

V projektu ELENA (Creating a Smart Space for Learning) iz 5. okvirnega programa EU smo med seboj povezali različna izobraževalna vozlišča, kot je na primer EducaNext, ter sodelovali pri izgradnji sistema za upravljanje izobraževanja HCD Suite, ki je na voljo tudi v slovenščini, in izdelavi osebnega učnega pomočnika (PLA). Pomočnik, ki temelji na učenčevem osebnem profilu, omogoča učinkovito iskanje, izbiro in uporabo učnega gradiva. Za zaščito občutljivih osebnih informacij smo vključili mehanizme za zagotovitev zasebnosti in pripravili shemo profila učenca, ki omogoča personalizacijo učnih storitev, hkrati pa upošteva varnostne vidike in vidike varovanja zasebnosti.

Najpomembnejši rezultati:

  • Standard SQI (Simple Query Interface) – standardni vmesnik za iskanje učnega gradiva
  • Omrežje izobraževalnih vozlišč ELENA
  • HCD Suite

Publikacije:

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si