E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: iCamp – Innovative, Inclusive, Interactive & Intercultural Learning Campus
Trajanje: 1/10/2005 – 31/12/2008
Spletišče Projekta: www.icamp.eu

iCamp je projekt iz 6. okvirnega programa EU. Glavni cilj projekta je bila vzpostavitev odprtega virtualnega učnega okolja za študente iz celotne Evrope. Okolje povezuje različne odprtokodne izobraževalne sisteme in orodja ter zagotavlja njihovo medsebojno usklajenost.

Raziskovalne in razvojne aktivnosti v projektu so bile razdeljene v štiri skupine:

  • Modeli iCamp – definicija pedagoških in organizacijskih modelov,
  • Sestavni deli iCamp – izbira, prilagajanje in lokalizacija odprtokodnih izobraževalnih sistemov,
  • Integracija – integracija in povezava sistemov, orodij, platform in katalogov,
  • Testiranje.

Glavni rezultati:

Partnerji:

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si