E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: PROLEARN – Mreža odličnosti na področju tehnološko podprtega izobraževanja in usposabljanja
Trajanje: 1/1/2004 – 12/31/2007
Spletišče Projekta: www.prolearn-project.org

PROLEARN je bila mreža odličnosti iz 6. okvirnega programa EU s področja tehnološko podprtega izobraževanja in usposabljanja v podjetjih. Mreža je združila najpomembnejše raziskovalne skupine na tem področju in jih povezala z drugimi ključnimi organizacijami in industrijskimi partnerji z namenom premostiti trenutne vrzeli med raziskovanjem in izobraževanjem na univerzah in sorodnih ustanovah in usposabljanjem in vseživljenjskim izobraževanjem v industrijskem okolju. V Laboratoriju za odprte sisteme in mreže v projektu smo raziskovali povezljivost heterogenih izobraževalnih vozlišč, personalizirano adaptivno učenje in varnost in zasebnost v tehnološko podprtem izobraževanju. Aktivni smo bili tudi pri organizaciji poletnih šol za doktorske študente s področja tehnološko podprtega učenja.

Partnerji

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si