E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: STORK 2.0 – Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0
Trajanje: 1. 4. 2012 – 30. 3. 2015

Namen projekta, v katerem je sodelovalo 58 partnerjev iz 19 evropskih držav, je bil omogočiti čezmejno uporabo storitev na podlagi e-identitet, in sicer na področjih e-izobraževanja, e-bančništva, javnih storitev za podjetja in e-zdravstva. Delo v projektu je bilo razdeljeno v 8 delovnih sklopov, Institut »Jožef Stefan« pa je sodeloval v treh:

  • WP4 (Common Specifications & Building Blocks)
  • WP5.1 (eLearning & Academic Qualifications Pilot)
  • WP7 (eID as a Service Offering)

V okviru e-izobraževalnih storitev smo vzpostavili tri storitve:

  • Virtualno učno okolje
  • Anonimne ankete
  • Storitev za preverjanje akademskih atributov in njihovo uporabo pri iskanju zaposlitev

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si