E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: UNITE – UpgradiNg ICT excellence by strengthening cooperation between research Teams in an enlarged Europe
Trajanje: 1. 2. 2010 – 30. 4. 2013

Projekt UNITE financira EU v okviru 7. okvirnega programa (Coordination Action). Projekt združuje pet institucij (partnerjev v projektu), ki se zavzemajo za povečanje ravni odličnosti raziskav na področju IKT v razširjeni Evropi s spodbujanjem mobilnosti raziskovalnih skupin in s krepitvijo sodelovanja v skupnostih Enterprise Interoperability (EI), Enterprise Software Applications (ESA), ter raziskovalnih področij bodočega interneta.

Podpora mobilnosti doktorskih študentov, podiplomskih študentov, raziskovalcev in drugih IT strokovnjakov v razširjeni Evropi pomeni pomemben ukrep za doseganje trajnostne izmenjave znanja. Cilj projekta je podpreti pretok usposobljenih ljudi med univerzami, raziskovalnimi ustanovami in podjetji v razširjeni Evropi.

Na podlagi koncepta bodočega interneta, je projekt UNITE namenjen ustvarjanju treh virtualnih skupnosti: »interneta storitev«, »interneta stvari« in skupnosti za ostala področja (omrežje prihodnosti, 3D in internet medijev, zanesljivost IKT).

Podpora in mrežne aktivnosti bodo potekale v okviru prej omenjenih področij in bodo skupaj še z drugimi programi prispevale k izgradnji širokega okvira mobilnosti raziskovalcev, doktorskih in podiplomskih študentov v razširjeni Evropi.

Partnerji v projektu UNITE:

  • Instituto de desenvolvimento de novas tecnologías (Koordinator)
  • UNINOVA, Portugalska
  • International Virtual Laboratory for Enterprise Interoperability, INTEROP-VLab, Belgija
  • Sofia University “St. Kl. Ohridski”, NIS-SU, Bolgarija
  • Institut “Jožef Stefan”, JSI, Slovenija
  • Universitatea Politehnica din Bucuresti, Romunija

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si