E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Author Archive

Center odličnosti – SENTER

SENTERDirektorat za notranje zadeve Evropske komisije je sprejel v financiranje aktivnosti delovanja in razvoja Mreže Centrov odličnosti na področju boja zoper kibernetsko kriminaliteto – SENTER (Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime). Mrežo sestavljajo priznane univerze in raziskovalni centri iz starih članic EU ter tri iz skupine novejših članic EU. Med njimi je Slovenija z Laboratorijem za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”. Delovanje mreže je namenjeno raziskavam metod in tehnik za preprečevanje kibernetske kriminalitete in kibernetskega terorizma ter prenosu in izmenjavi znanja z deležniki iz civilne sfere, tožilcev in organov pregona. Posebna pozornost bo namenjena vzpostavitvi partnerstva in sodelovanja s podobnimi institucijami iz ZDA, Latinske Amerike, Afrike, Avstralije in Azije, saj kibernetski kriminal nima mej in deluje na svetovnih kibernetskih omrežjih.

 

MUPOSS

Različne platforme v oblaku še vedno nimajo ustrezno razvite rešitve za zagostavljanje varnost na različnih nivojih zaradi različnih težav, ki izhajajo iz tehničnih in človeških virov. Razvili smo rešitev za preverjanje avtentikacije in avtorizacije uporabnikov, ki temelji na enotni prijavi (SSO). Razvita rešitev omogoča overjanje uporabnikov in administratorjev na različnih platformah v oblaku. Rešitev omogoča uporabo različnih storitev v različnih oblačnih platformah z enkratno prijavo in omogoča enostavno upravljanje s podatki. Implementirana rešitev deluje na odprtokodni oblačni platformi OpenStack ter komercialni rešitvi VMware.

Kibernetska varnost in digitalna forenzika

cyber securityOb Evropskem mesecu Informacijske varnosti (October 2015) in 25-letnici društva Internet, Slovenija, Institut Jožef Stefan (E5) v sodelovanju s Slovenskim društvom Internet ISOC-SI in Izobraževalno skupnostjo EU za e-Forenziko napoveduje za 16. oktober 2015 dogodek z naslovom: “Kibernetska varnost in digitalna forenzika”.

Knjiga Informacijska varnost v podjetniškem okolju

knjigaPri Založništvu Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani je izšla knjiga Informacijska varnost v podjetniškem okolju, katere avtorji so Rok Bojanc, Borka Jerman – Blažič in Metka Tekavčič z Ekonomske fakultete ter Instituta “Jožef Stefan”.

Knjiga obravnava učinkovito ravnanje z informacijsko varnostjo na podlagi originalnega razvitega modela za podporo odločanju pri izbiri varnostne tehnologije in drugih varnostnih ukrepov, ki je bil preverjen v praksi. Model omogoča vrednotenje tveganj in ustreznih varnostnih ukrepov, ki preprečujejo tveganja, pri čemer model upošteva vrednost investicije in kvantitativno analizo varnostnih tveganj. Kvantitativni način reševanja investicij v informacijsko varnost omogoča ekonomsko vrednotenje rešitev, zavedati pa se je treba tudi omejitev, kot je odvisnost od verodostojnosti podatkov.

Otvoritev Mednarodne kibernetske akademije

CyberAcademyV sredo, 6. maja 2015 je bila v Edinburghu uradna otvoritev Mednarodne kibernetske akademije, ki nastaja v sodelovanju Instituta »Jožef Stefan«, Edinburgh Napier University in Univerze v Stockholmu v sklopu evropskega programa na področju kibernetske varnosti in boja proti kibernetskemu kriminalu. Gre za partnerstvo med akademsko srenjo, organi pregona, industrijo in javnim sektorjem z namenom sodelovanja s široko paleto ustanov. Cilji Akademije so vodilni mednarodni položaj na področju kibernetske varnosti, podpora razvoju dinamičnim programom izobraževanja, inovacijam in raznovrstnim strokovnjakom na področju kibernetske varnosti. Slovenijo bo v Akademiji zastopal Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan«, pomembno vlogo pa bo imela tudi vodja prof. dr. Borka Jerman Blažič.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si