E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Author Archive

1. LETNA KONFERENCA PROJEKTA SENTER

Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” in Mykolas Romeris University organizirata v okviru projekta SENTER (“Strengthening European Network Center of Excellence in Cybercrime”) 1. letno konferenco mreže centrov odličnosti s področja borbe proti kibernetskemu kriminalu. Konferenca z naslovom “EU raziskave in inovacije na področju informacijske varnosti” bo potekala med 19. in 21. oktobrom v Vilniusu, Litva. Program konference je dostopen tukaj.

DRUGO MESTO ZA NAJBOLJŠO INOVACIJO IN POSLOVNI PREDLOG: PRODUKT “MUPOSS”

Dne 21. septembra 2016 je v organizaciji Centra za prenos tehnologij in inovacij na Institutu “Jožef Stefan” ter v sodelovanju z Dnevom inovativnosti 2016, ki ga organizira Gospodarska zbornica Slovenije, potekala 9. Mednarodna konferenca o prenosu tehnologij. V okviru konferenčnega programa je potekalo tekmovanje za najboljše inovacije in potencialne komercialne proizvode razvite v javnih raziskovalnih organizacijah. Predlagane novosti so ocenili investitorji in strokovnjaki s področja komercializacije tehnologij. Programski produkt “MUPOSS”, ki so ga razvili  sodelavci Laboratorija za odprte sisteme in mreže, je osvojil drugo mesto in požel veliko zanimanja med udeleženci konference. Opis produkta “MUPOSS”.

9. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, Brdo pri Kranju9. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, Brdo pri Kranju9. mednarodna konferenca o prenosu tehnologij, Brdo pri Kranju

OBJAVLJENI ČLANKI V PRESTIŽNIH REVIJAH

Sodelavci laboratorija so objavili  članek v prestižni reviji Telematics and Informatics na temo informacijske varnosti in ogrožanja zasebnosti v mobilnih omrežij:

CALLANAN, Cormac, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. User awareness and tolerance of privacy abuse on mobile internet : an exploratory study. Telematics and informatics, 2016, vol. 33, iss. 1, str. 109-128, doi: 10.1016/j.tele.2015.04.009.

V reviji  International journal of human-computer interaction je bil objavljen članek na temo overjanja internetnih storitev s pomočjo slik:

MIHAJLOV, Martin, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, CIUNOVA SHULESKA, Anita. Why that picture? : discovering password properties in recognition-based graphical authentication. International journal of human-computer interaction,  2016, doi: 10.1080/10447318.2016.1220103.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si