E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Novi projekt LIVE_FOR

forenzika

Člani Laboratorija za odprte sistem in mreže so na razpisu EU Justice Programme (2014-2020) pridobili novi projekt LIVE_FOR (Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud – LIVE_FORensics). Projekt, v katerem bo laboratorij imel vlogo koordinatorja, se bo predvidoma pričel 1. novembra 2016.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si