E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Author Archive

Prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke

ictLaboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev. K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke, ki jih zanima raziskovalno in razvojno delo na tem področju. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer največ tri leta in šest mesecev.

Pogoj: Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo, zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ali zaključen znanstveni magisterij ustrezne smeri (računalništvo, informatika, elektrotehnika, matematika, fizika, organizacijske vede, poslovna informatika ali druge sorodne smeri). Nadalje

 • morajo kandidati imeti povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj najmanj 8.00 ter izpolnjevati pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
 • starost do vključno 28 let.

Merila za ocenjevanje kandidatov:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
 • že zaključen znanstveni magisterij
 • vpis na podiplomski študij tretje stopnje
 • prejete nagrade in priznanja
 • objavljeni članki
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu

Začetek: oktober 2018

Splošne informacije: Institut “Jožef Stefan” (http://www.ijs.si) je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (http://www.e5.ijs.si) ima dolgo raziskovalno in razvojno tradicijo na področju informacijske varnosti, računalniških omrežij, telekomunikacij in storitev in aplikacij informacijske družbe. Aktivnosti potekajo v okviru mednarodnih projektov in programa »Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki«. V letu 2017 je bil laboratorij partner v 8 mednarodnih projektih iz programa Obzorje 2020, 7. okvirnega programa EU, okvirnega programa EU za konkurenčnost in inovativnost, programa EU DG Justice, programa za preprečevanje in boj proti kriminalu ter programa Erasmus+.

Postopek: Podrobnejše informacije o postopku prijave so na voljo v Javnem razpisu za kandidate za mlade raziskovalce ali na naslovu info@e5.ijs.si.

Nova projekta CEF: SI-PASS in eID4U

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je odprl leto 2018 z dvema novima projektoma iz Instrumenta za povezovanje Evrope:  SI-PASS in eID4U.

Glavni cilj projekta SI-PASS, katerega koordinator je Laboratorij za odprte sisteme in mreže, je vzpostavitev osrednjega vozlišča eIDAS v Sloveniji in priključitev štirih javnih in ene zasebne čezmejne e-storitve s področij  e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronska poslovanja. Priključitev omenjenih storitev na vozlišče eIDAS bo omogočila državljanom EU enostaven dostop do storitev s sredstvi za elektronsko identifikacijo držav, iz katerih prihajajo, ponudnikom storitev pa zanesljivejše preverjanje identitete uporabnikov.

Pri projektu eID4U bomo sodelovali pri izdelavi virtualne elektronske izkaznice za študente ERASMUS in vključitvi  visokošolskih institucij v panevropsko varnostno infrastrukturo eIDAS. Vzpostavljene bodo tudi varne čezmejne storitve (e-registracija, e-prijava in e-dostop), ki bodo tujim uporabnikom, na primer tujim študentom na izmenjavi, omogočile enostavno uporabo izobraževalnih storitev in brezžičnega omrežja.

Druga letna konferenca SENTER

Laboratorij za odprte sisteme in mreže in Evropska mreža centrov odličnosti na področju kibernetskega kriminala SENTER organizirata mednarodno posvetovanje o pridobivanju podatkov iz javno dostopnih virov (OSINT) in boju proti kibernetskemu kriminalu in kibernetskemu terorizmu, ki bo 8. novembra 2017 v Hotelu Park na Bledu.

Namen posvetovanja je obravnavati najnovejše raziskovalne in razvojne rezultate na področju OSINT, predstaviti nekatere industrijske rešitve, okrepiti mednarodno sodelovanje med relevantnimi deležniki in osvetliti različne izzive boja proti kibernetskemu kriminalu, na primer v povezavi s kriptovalutami.

Na posvetovanju bodo sodelovali predstavniki organov pregona iz Evrope in mreže ENLETS (European Network of Law Enforcement Technology Services), predstavniki industrije, raziskovalci in drugi strokovnjaki za boj proti kibernetski kriminaliteti. Več informacij o posvetovanju je na voljo na naslovu conf.senter-project.eu.

Intervju s prof. Borko Jerman Blažič v reviji Vzajemna

Borka D?onova Jerman Bla?i?

Ob 25. obletnici prve internetne povezave Slovenije s tujino je prof. Borka Jerman Blažič v reviji Vzajemna bralce seznanila z dogodki, ki so botrovali vzpostavitvi povezave in registraciji internetne domene .si za Slovenijo. Intervju z njo si lahko preberete tukaj.

Novi projekt LIVE_FOR

forenzika

Člani Laboratorija za odprte sistem in mreže so na razpisu EU Justice Programme (2014-2020) pridobili novi projekt LIVE_FOR (Criminal Justice Access to Digital Evidences in the Cloud – LIVE_FORensics). Projekt, v katerem bo laboratorij imel vlogo koordinatorja, se bo predvidoma pričel 1. novembra 2016.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si