E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Nova projekta CEF: SI-PASS in eID4U

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je odprl leto 2018 z dvema novima projektoma iz Instrumenta za povezovanje Evrope:  SI-PASS in eID4U.

Glavni cilj projekta SI-PASS, katerega koordinator je Laboratorij za odprte sisteme in mreže, je vzpostavitev osrednjega vozlišča eIDAS v Sloveniji in priključitev štirih javnih in ene zasebne čezmejne e-storitve s področij  e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronska poslovanja. Priključitev omenjenih storitev na vozlišče eIDAS bo omogočila državljanom EU enostaven dostop do storitev s sredstvi za elektronsko identifikacijo držav, iz katerih prihajajo, ponudnikom storitev pa zanesljivejše preverjanje identitete uporabnikov.

Pri projektu eID4U bomo sodelovali pri izdelavi virtualne elektronske izkaznice za študente ERASMUS in vključitvi  visokošolskih institucij v panevropsko varnostno infrastrukturo eIDAS. Vzpostavljene bodo tudi varne čezmejne storitve (e-registracija, e-prijava in e-dostop), ki bodo tujim uporabnikom, na primer tujim študentom na izmenjavi, omogočile enostavno uporabo izobraževalnih storitev in brezžičnega omrežja.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si