E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Author Archive

Knjiga o kibernetskem kriminalu

novica_IJS_E5_slika
Sodelavca Samostojnega laboratorija za odprte sisteme in mreže, vodja odseka prof. dr. Borka Jerman-Blažič in doc. dr. Tomaž Klobučar sta sodelovala s prispevkom v knjigi »Combatting Cybercrime and Cyberterrorism: Challenges, Trends and Priorities«, ki je pravkar izšla pri založbi Springer. Avtorja sta identificirala pomanjkljivosti v obstoječi omrežni varnostni tehnologiji in predlagala raziskovalne teme in potrebne tehnološke rešitve za njihovo odpravo.

Knjiga je pomemben prispevek k boju proti kibernetskemu kriminalu in terorizmu in bo pripomogla k učinkovitejšim raziskavam in razvoju varnostnih tehnologij in metod za preprečevanje računalniških prevar in vdorov, razvoju preiskovalnih orodij in boljšemu razumevanju kibernetskega kriminala. Namenjena je raziskovalcem s področja varnosti, organom kazenskega pregona in načrtovalcem raziskovalnih politik.

Skupščina projekta STORK 2.0

Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” organizira v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo zadnjo skupščino projekta STORK 2.0. Skupščina bo 16. in 17. septembra 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

Pet novih evropskih projektov

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je v letu 2013 pridobil pet novih raziskovalnih projektov iz 7. okvirnega programa EU in programa za boj proti kriminalu ISEC. Dva od njih sta na svojih področjih dobila najvišjo oceno izmed več kot 100 prijavljenih predlogov: EmployID na področju tehnološko podprtega učenja in COURAGE na področju varnosti.

Namen projektov COURAGE, REDIRNET in DFET je analizirati raziskovalne vrzeli in pripraviti predloge ukrepov za zmanjšanje računalniške kriminalitete, vzpostaviti infrastrukturo, prek katere bodo službe nujne pomoči delile svoje meritve, informacije in podatke, ter pripraviti platformo v oblaku za testiranje in poučevanje digitalne forenzike. EmployID bo izdelal nove tehnologije in rešitve za učinkovitejše izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, v okviru projekta RENATECH pa smo v septembru 2013 že organizirali odmevno Noč raziskovalcev.

Aktivnosti v projektih COURAGE, REDIRNET, EmployID in DFET se bodo pričele v začetku leta 2014.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si