E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Pet novih evropskih projektov

Laboratorij za odprte sisteme in mreže je v letu 2013 pridobil pet novih raziskovalnih projektov iz 7. okvirnega programa EU in programa za boj proti kriminalu ISEC. Dva od njih sta na svojih področjih dobila najvišjo oceno izmed več kot 100 prijavljenih predlogov: EmployID na področju tehnološko podprtega učenja in COURAGE na področju varnosti.

Namen projektov COURAGE, REDIRNET in DFET je analizirati raziskovalne vrzeli in pripraviti predloge ukrepov za zmanjšanje računalniške kriminalitete, vzpostaviti infrastrukturo, prek katere bodo službe nujne pomoči delile svoje meritve, informacije in podatke, ter pripraviti platformo v oblaku za testiranje in poučevanje digitalne forenzike. EmployID bo izdelal nove tehnologije in rešitve za učinkovitejše izobraževanje in usposabljanje v javni upravi, v okviru projekta RENATECH pa smo v septembru 2013 že organizirali odmevno Noč raziskovalcev.

Aktivnosti v projektih COURAGE, REDIRNET, EmployID in DFET se bodo pričele v začetku leta 2014.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si