E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Knjiga o kibernetskem kriminalu

novica_IJS_E5_slika
Sodelavca Samostojnega laboratorija za odprte sisteme in mreže, vodja odseka prof. dr. Borka Jerman-Blažič in doc. dr. Tomaž Klobučar sta sodelovala s prispevkom v knjigi »Combatting Cybercrime and Cyberterrorism: Challenges, Trends and Priorities«, ki je pravkar izšla pri založbi Springer. Avtorja sta identificirala pomanjkljivosti v obstoječi omrežni varnostni tehnologiji in predlagala raziskovalne teme in potrebne tehnološke rešitve za njihovo odpravo.

Knjiga je pomemben prispevek k boju proti kibernetskemu kriminalu in terorizmu in bo pripomogla k učinkovitejšim raziskavam in razvoju varnostnih tehnologij in metod za preprečevanje računalniških prevar in vdorov, razvoju preiskovalnih orodij in boljšemu razumevanju kibernetskega kriminala. Namenjena je raziskovalcem s področja varnosti, organom kazenskega pregona in načrtovalcem raziskovalnih politik.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si