E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

NERAZPOREJENO

Leto Ime dela
2006 ARH, Tanja, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Poročilo o izvajanju e-izobraževanja s pomočjo sistema Clix v okviru projekta E-VINTER : E–VINTER. Final project report of E-VINTER (Creating innovative learning environment, e-skills and competence development to support the promotion of informal lifelong learning forms), (IJS working report, 9433).
2008 JERMAN BLAŽIČ, Andrej, JERMAN BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Odločitveni model za izbiro spletnega gostovanja – primer uporabe na slovenskem trgu. Uporabna informatika. – ISSN 1318-1882. Letn. 16, št. 1 (jan./feb./mar. 2008), str. 69-77. (translation: Decision model for selection of webhosting service at the Slovenian market)
2008 JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Umetna inteligenca in igralni bot-i v računalniških igrovjih tipa “prvoosebna streljanka”. Zbornik 11. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2008, 13.-17. oktober 2008 / edited by Marko Bohanec … [et al.]. – Ljubljana : Institut “Jožef Stefan”, 2008 Informacijska družba, ISSN 1581-9973. – ISBN 978-961-264-005-7. – Str. 45-48. (Translation: Artificial intelligence tools and their usage in the game bots)
2009 JERMAN BLAŽIČ, Andrej, ARH, Tanja. Poročilo o izvajanju spletne ankete za projekt e4VET. Final project report of web questionnaire e4VET (Enhancing, Empowering and Emphasizing E-learning in Vocational Education and Training, Leonardo da Vinci Programme), (IJS working report, 9443). 2009.
2009 JERMAN BLAŽIČ, Andrej, NOVAK, Franc, JERMAN BLAŽIČ, Borka. Exploring the usage of ewb 2.0 and associated communication tools in professional learning. CATE Conference Proceeding US Virgin Islands, 2009.
2010 JERMAN BLAŽIČ, Andrej, NOVAK, Franc, JERMAN BLAŽIČ, Borka. Social Software Tools in Vocational E-Learning: an Empirical Exploratoriy Study. International Review on Computers and Software (I.RE.CO.S), Vol. 5, N. 6, November 2010. ISSN 1828-6003. pp 731-739

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si