E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Projekt RESONANCE

Na odseku smo pridobili nov projekt RESONANCE iz Obzorja Evropa. Projekt razvija katalog informacijsko strojnih rešitev za učinkovito upravljanje porabe in proizvodnje energije raznovrstnih končnih uporabnikov, kot so gospodinjstva, stanovanjske in poslovne stavbe in industrijski obrati. V projektu sodeluje močan slovenski konzorcij v katerem so ECE, Elektro Celje, SmartCom, Amibit in IJS. Več o projektu si lahko preberete tukaj.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si