E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: BD4OPEM – Big Data for OPen innovation Energy Marketplace

Program: H2020-EU.2.1.1. – INDUSTRIAL LEADERSHIP – Leadership in enabling and industrial technologies – Information and Communication Technologies (ICT)

Trajanje: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Spletna stran: https://bd4opem.eu/Tehnologija propagira raznolike priložnosti znotraj energetskega trga. Z uporabo starejših načinov merjenja, upravljanja in kontroliranja z pametnimi sistemi se zbirajo velike količine podatkov, ki so samo deloma obdelane in uporabljene. Z bolj popolno obdelavo in uporabo lahko nove podatke uporabimo za izboljšanje obstoječih energetskih storitev in naredimo nove. Orodja, ki omogočajo tovrstne obdelave in aplikacije, se razvijajo tudi znotraj Evropskega projekta BD4OPEM, ki želi dopolniti analitične metode za obdelavo velikih množic podatkov in izvajanje poslovnih procesov v energetskem trgu. Z ekstrakcijo dodatnih informacij iz dostopnih podatkov lahko razvijemo vrsto inovativnih storitev na področju opazovanja omrežja, operacij na omrežju, planiranja omrežij, zaznavanje zlorab na omrežju, pametnega upravljanja hiš in stavb, transakcij blockchain, in prožne odzvinosti porabnikov električne energije.

Partnerji:

  1. Elektro Celje d.d.
  2. Institut Jožef Stefan

Znotraj Instituta sodelujeta dva oddelka:

Odsek za Komunikacijske Sisteme – E6

Laboratorij za Odprte Sisteme in Mreže – E5

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si