E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: COMPACT – Coordination and Support Action Bridging Eastern and Western Europe for better social media regulation in a converged environment
Program: Obzorje 2020
Trajanje: 1. 10. 2017–30. 9. 2020

Spletna stran: http://compact-media.eu/


COMPACT je projekt H2020, ki ga financira EU Koordinacija in podporni ukrep, ki povezuje vzhodno in zahodno Evropo za boljšo regulacijo socialnih medijev v konvergiranem okolju. COMPACT poziva in omogoča široko razpravo o perečih vprašanjih in politikah, ki se razvijajo v zvezi s socialnimi mediji in konvergenco vsebin. Zagotavlja podporo za znanje zainteresiranim stranem, analizira trenutno ureditveno okolje in pripravlja sklop priporočil o prihodnjih politikah in regulativnih okvirih v družbenih medijih in konvergenci vsebin. Poleg tega si prizadeva zagotoviti raziskave in izmenjave izkušenj s politikami in regulativnimi strategijami, da bi podprli digitalne programe za raziskave in razvoj s širjenjem inovativnih idej in izzivov v raziskavah o konvergenci socialnih medijev. Projekt podpira in olajšuje dialog z več interesnimi skupinami kot spodbudo za ozaveščeno razpravo in izvedljive rezultate. V ta namen je v Evropi predvidenih več kot 10 simpozijev za vseobsegajočo razpravo in razširjanje rezultatov projekta.
Laboratorij za odprte sisteme in mreže vodi delo v zvezi s politikami in regulativnimi krajinami ter oblikuje niz političnih priporočil v socialnih medijih in konvergenci vsebin za vse ustrezne zainteresirane strani.

  COMPACT partnerji: 

 • Koordinatorji: National University of Ireland Galway, Irska
 • School of Communication and Media, n.o., Slovaška
 • DATA d.o.o., Slovenija
 • The European DIGITAL SME Alliance, Belgija
 • Bulgarian Association of Software Companies, Bulgarija
 • Jožef Stefan Institute, Slovenija
 • Ontotext Corp, Bulgarija
 • Agency of European Innovations, Ukrajina
 • Media 21 Foundation, Bulgarija
 • Universidade Catolica Portuguesa, Portugalska
 • Partnership for Social Development, Hrvaška
 • IT Forum, Danska
 • The University of Latvia, Latvija
 • Hellenic Foundation for European and Foreign Policy, Grečija
 • Mediaframe Ltd., Velika Britanija

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si