E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke

ictOpis: Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev. K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke, ki jih zanima raziskovalno in razvojno delo na tem področju. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer največ tri leta in šest mesecev.

Pogoj: Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo, zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ali zaključen znanstveni magisterij ustrezne smeri (računalništvo, informatika, elektrotehnika, matematika, fizika ali druge naravoslovne ali tehniške smeri). Nadalje

 • morajo kandidati imeti povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8.00 ter izpolnjevati pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
 • ni minilo več kot 5 let od zagovora univerzitetne diplome oziroma magisterija.

Merila za ocenjevanje kandidatov:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
 • že zaključen znanstveni magisterij
 • vpis na podiplomski študij tretje stopnje
 • prejete nagrade in priznanja
 • objavljeni članki
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu

Začetek: oktober 2016

Splošne informacije: Institut “Jožef Stefan” (http://www.ijs.si) je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (http://www.e5.ijs.si) ima dolgo raziskovalno in razvojno tradicijo na področju računalniških omrežij, telekomunikacij in storitev in aplikacij informacijske družbe. Trenutno so aktivnosti laboratorija usmerjene v raziskave in razvoj internetnih tehnologij in storitev, tehnologij za zagotovitev informacijske varnosti in zasebnosti ter storitev tehnološko podprtega izobraževanja. Aktivnosti potekajo v okviru mednarodnih projektov in programa »Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki«. V letu 2015 je bil laboratorij partner v 8 mednarodnih projektih iz programa Obzorje 2020, 7. okvirnega programa EU, okvirnega programa EU za konkurenčnost in inovativnost in programa ta preprečevanje in boj proti kriminalu.

Postopek: Podrobnejše informacije o postopku prijave so na voljo na naslovu info@e5.ijs.si.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si