E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Author Archive

15. konferenca slovenskih elektroenergetikov CIGRE CIRED

Dušan Gabrijelčič in Živa Stepančič sta predstavila prispevek z naslovom “Projekt UPORABLJAJ PAMETNO” (soavtorji: Anton Kos, Maja Ivančič, Kristijan Koželj, Leon Maruša, Miran Rošer, Andrej Krpič, Arso Savanović, Boštjan Turinek, Miha Smolnikar, in Gordana Stojnšek Žnidarec) na 15. konferenci slovenskih energetikov CIGRE CIRED v Laškem, 19. – 21. oktober 2021. Prispevek povzame dosedanje rezultate industrijskega projekta UPORABLJAJ PAMETNO, kjer ocenjujemo potencial prožnosti med gospodinjskimi odjemalci električne energije in opredelitev reprezentativnih skupin odjemalcev na podlagi profila porabe električne energije. 


Znotraj dogodka je bilo podeljeno priznanje za najboljši referat v ŠK 6  z naslovom “Predstavitev rezultatov pilotnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid”, 2019. V imenu vseh avtorjev referata: Anton Kos, Kristijan Koželj, Damjan Bobek, Živa Stepančič in Dušan Gabrijelčič, so priznanje prevzeli projektni partnerji Elektra Celje d.d. (A. Kos, K. Koželj in D. Bobek).

Odsečni seminar: Predstavitveno predavanje dr. Žive Stepančič

Sodelavka v Laboratoriju za Odprte Sisteme in Mreže, dr. Živa Stepančič, je imela predstavitveno predavanje svojega dela z naslovom “Predstavitveno predavanje: Modeliranje potenciala prožnosti v pametnih omrežjih in statistična podpora v projektih”, v četrtek, 7. oktobra 2021. V okviru odsečnega seminarja so bili predstavljeni tako rezultati raziskovalnega dela kot  tudi trenutne naloge sodelavke na posameznih evropskih in industrijskih projektih, pri katerih sodeluje Laboratorij za Odprte Sisteme in Mreže. Predavanje je potekalo virtualno. 

26. Slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo: »Znanost in tehnologija pred izzivi časa«

V dneh 10.–11. novembra se je odvijal 26. slovenski festival znanosti z mednarodno udeležbo. V Laboratoriju za odprte sisteme in mreže smo s pomočjo infrastrukturne skupine za e-Raziskovalna okolja omogočili Slovenski znanstveni fundaciji izvedbo virtualnega
dogodka Festival znanosti 2020. 

Letošnji 26. slovenski festival znanosti je zaradi upoštevanja ukrepov proti širjenju koronavirusa potekal v hibridni obliki, prek interneta.

Pokroviteljica festivala je bila mag. Violeta Bulc, nekdanja evropska komisarka.

Organizatorji:

Univerza v Ljubljani, donator
Institut »Jožef Stefan«, Ljubljana, donator
Inotherm, d.o.o., Prigorica, donator
Loterija Slovenija, d.o.o., Ljubljana, donator
SIQ Ljubljana, donator[ZS1] 
Lotrič, d.o.o., Selca, donator
Energotech, d.o.o., Ljubljana, donator
Omega, d.o.o., Ljubljana, donator
Kemijski inštitut, Ljubljana, sponzor


Odpravljanje informacijske motnje

Naša sodelavka, dr. Tanja Pavleska, je objavila prispevek z naslovom “The good, the bad and the urgent – tackling information disorder”. Pojem informacijska motnja zajema lažne novice, zavajajoče vsebine, govorice, škodljive vsebine ipd. Vloženi so bili številni napori za boj proti motnjam informacij, saj je neposredno povezan z nekaterimi najpomembnejšimi vidiki našega vsakdanjega življenja: varovanje demokratičnih in družbenih vrednot, negovanje zaupanja v akterje, ki sodelujejo pri vzpostavljanju teh vrednot, uresničevanje temeljnih pravic in svoboščin in podobno.

Ceotno objavo si lahko preberete v spodnji povezavi
https://www.betterinternetforkids.eu/web/portal/practice/awareness/detail?articleId=6206859

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si