E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Author Archive

ERK 2019 – Elektrotehniška in računalniška konferenca

V Portorožu je 23. in 24. septembra 2019 potekala osemindvajseta mednarodna Elektrotehniška in računalniška konferenca ERK 2019. Konferenco je organizirala Slovenska sekcija IEEE skupaj s Fakulteto za elektrotehniko in drugimi strokovnimi društvi. Iz Laboratorija za odprte sisteme in mreže se je udeležil raziskovalec dr. Samed Bajrić, ki je predstavil originalni znanstveni prispevek “Reducing the number of solutions in the unit commitment problem using variations with repetition” v soavtorstvu z Izudin Softić, Nedžmija Demirović, Marina Pejić in Midhat Umihanić (vsi profesorji s Fakultete za elektrotehniko, Univerza v Tuzli, BiH).

Delavnica GIRDA – učenje digitalnih veščin pri starejših

Sodelavci Laboratorija za odprte sisteme in mreža Instituta “Jožef Stefan” smo 4. 7. 2019 v Orehovem Gaju organizirali zaključno delavnico projekta GIRDA. V programu delavnice sta sodelovala zavod Simbioza Genezis, ki deluje na področju medgeneracijskega učenja, in Slovenska filantropija, s katerimi smo predstavili rezultate projekta GIRDA. GIRDA je projekt iz evropskega programa ERASMUS+, ki je imel za cilje razviti metodologijo za izboljšanje digitalne pismenosti med starejšimi s pomočjo digitalnih iger in uporabo digitalnih tablic z dotikom rok. Razvoj in uporaba novejših metod pridobivanja digitalne pismenosti sta bila namenjena predvsem uspešni koordinaciji kognitivnih in motoričnih kapacitet starejših, ki jih zahtevajo sodobne mobilne naprave, kot je pametni telefon.

VulNET

Mladi raziskovalec Primož Cigoj je pod mentorstvom prof. dr. Borke Jerman Blažič razvil novo orodje za učinkovitejše odkrivanje ranljivih spletnih mest, imenovano platforma VulNET. VulNET je edinstveno orodje za prepoznavanje ranljivosti večine spletnih mest z WCMS vmesniki. Platforma VulNET je razvita z namenom, da pregleduje na internetu WCMS aplikacije in primerja varnostne slike, ki so zbrane v različnih časovnih okvirjih. Ključne značilnosti orodja je zmogljivost avtomatiziranega, hitrega in dinamičnega pregledovanja ranljivosti WCMS aplikacij in priloženih vtičnikov v velikem obsegu. Prav tako vsebuje platforma VulNET sistem, ki spoštuje etičnost spletnega pregledovanja.

Pričel se je projekt EIO-LAPD

Evropska komisija je konec novembra 2018 v okviru programa JUSTICE odobrila projekt “European investigation order – legal analysis and practical dilemmas of international cooperation – EIO-LAPD“, katerega koordinator je Pravna fakulteta Univerze v Mariboru. Pri projektu sodeluje tudi Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”, njegove raziskave pa bodo povezane s problematiko čezmejnega pridobivanja elektronskih dokazov. Projekt se je začel izvajati s 1. 5. 2019.

Konec aprila se je uspešno zaključil Projekt SI-PASS

Konec aprila 2019 se je uspešno zaključil projekt SI-PASS, ki ga je sofinancirala Evropska unija iz sredstev Instrumenta za povezovanje Evrope (CEF Telecom). Partnerji projekta so pod vodstvom Laboratorija za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan« na Ministrstvu za javno upravo vzpostavili vozlišče eIDAS, ki predstavlja osrednjo točko zaupanja v državi za varne čezmejne e-storitve, in nanj priključili e-storitve s področja e-zdravja, pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varovanja intelektualne lastnine, registrov podjetij in elektronskega poslovanja. Rezultati projekta omogočajo tujcem dostop do slovenskih e-storitev z njihovimi nacionalnimi sredstvi za elektronsko identifikacijo, na primer elektronskimi osebnimi izkaznicami, slovenskim uporabnikom pa v bližnji prihodnosti.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si