E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Uspešna izvedba konference Informacijska varnost in digitalna forenzika

Institut “Jožef Stefan” je 23. oktobra 2015 ob evropskem mesecu kibernetske varnosti organiziral mednarodno konferenco Informacijska varnost in digitalna forenzika. Konferenca je potekala v sklopu aktivnosti Mednarodne kibernetske akademije, ki jo vodi Univerza v Edinburghu, VB. Na konferenci so domači in tuji predavatelji osvetlili pomen informacijske varnosti pri uporabi in poslovanju na internetu in sorodnih komunikacijskih omrežij. Delovanje in metode digitalne forenzike, ki omogoča odkrivanje kibernetskega kriminala, je bila posebej predstavljena od strokovnjakov iz prakse in akademskega okolja. Pri organizaciji konference so sodelovali tudi združenje Internet Slovenija in Akademska mreža Slovenije ARNES. Konferenco je podprla Evropska komisija, Direktorat za notranje zadeve s sredstvi projekta D-FET.

E5 konferenca

E5 konferenca E5 konferenca E5 konferenca

 

 

 

 

 

 

 

E5 konferenca E5 konferenca E5 konferenca E5 konferenca

Mednarodna konferenca o informacijski varnosti in digitalni forenziki

forenzikaOb evropskem mesecu kibernetske varnosti Institut “Jožef Stefan”, Slovensko združenje za računalniške komunikacije Internet ISOC-SI in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES ob podpori EU projekta D-FET in mednarodne akademije Cyber Academy vabijo na enodnevno konferenco DigSec, ki bo potekala 23. oktobra 2015 v Veliki predavalnici Instituta “Jožef Stefan”.

Udeležba je brezplačna, vendar prosimo, da se udeleženci prijavijo na spletni strani konference, kjer je tudi program: http://www.digsec.si.

Več informacij najdete tukaj.

 

Center odličnosti – SENTER

SENTERDirektorat za notranje zadeve Evropske komisije je sprejel v financiranje aktivnosti delovanja in razvoja Mreže Centrov odličnosti na področju boja zoper kibernetsko kriminaliteto – SENTER (Strengthening European Network Centres of Excellence in Cybercrime). Mrežo sestavljajo priznane univerze in raziskovalni centri iz starih članic EU ter tri iz skupine novejših članic EU. Med njimi je Slovenija z Laboratorijem za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan”. Delovanje mreže je namenjeno raziskavam metod in tehnik za preprečevanje kibernetske kriminalitete in kibernetskega terorizma ter prenosu in izmenjavi znanja z deležniki iz civilne sfere, tožilcev in organov pregona. Posebna pozornost bo namenjena vzpostavitvi partnerstva in sodelovanja s podobnimi institucijami iz ZDA, Latinske Amerike, Afrike, Avstralije in Azije, saj kibernetski kriminal nima mej in deluje na svetovnih kibernetskih omrežjih.

 

MUPOSS

Različne platforme v oblaku še vedno nimajo ustrezno razvite rešitve za zagostavljanje varnost na različnih nivojih zaradi različnih težav, ki izhajajo iz tehničnih in človeških virov. Razvili smo rešitev za preverjanje avtentikacije in avtorizacije uporabnikov, ki temelji na enotni prijavi (SSO). Razvita rešitev omogoča overjanje uporabnikov in administratorjev na različnih platformah v oblaku. Rešitev omogoča uporabo različnih storitev v različnih oblačnih platformah z enkratno prijavo in omogoča enostavno upravljanje s podatki. Implementirana rešitev deluje na odprtokodni oblačni platformi OpenStack ter komercialni rešitvi VMware.

Skupščina projekta STORK 2.0

Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” organizira v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo zadnjo skupščino projekta STORK 2.0. Skupščina bo 16. in 17. septembra 2015 v Cankarjevem domu v Ljubljani.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si