E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

NAGRADA za najbolj inovativne mobilne aplikacije

World Summit Awards razpisuje nagrado za najboljšo mobilno aplikacijo

Razpis je odprt do 15. julija 2016, prijavi se na info@e5.ijs.si

Sodeluj in zmagaj za najboljso aplikacijo leta. Prijavite vašo aplikacijo, izbrana aplikacija bo kasneje sodelovala na World Summit Awards tekmovanju.
Potrebne informacije: prijavitelj, URL aplikacije, naslov in telefon prijavitelja (v angleščini)

World Summit Awards je nagrada, ki jo dodeljuje urad ZN in Svetovni vrh informacijske družbe. Proces izbire nagrade poteka na najbolj demokratičen način. V procesu kandidiranja in izbire sodeluje 178 držav sveta . Promovira najbolj inovativne spletne storitve in aplikacije. World Summit Award prispeva k prizadevanju ZN za trajnostni razvoj
Več informacij na:

Rules: http://www.wsis-award.org/content/conditions
Categories: http://www.wsis-award.org/contest/categories-and-rules
Participation Benefits: http://www.wsis-award.org/content/benefits

Prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke

ictOpis: Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta “Jožef Stefan” razpisuje prosto mesto mladega raziskovalca/mlade raziskovalke na področju novih internetnih tehnologij in storitev. K sodelovanju vabimo kandidate in kandidatke, ki jih zanima raziskovalno in razvojno delo na tem področju. Izbrani kandidat bo sklenil delovno razmerje za določen čas usposabljanja za pridobitev doktorata znanosti, in sicer največ tri leta in šest mesecev.

Pogoj: Kandidati morajo imeti univerzitetno izobrazbo, zaključeno 2. stopnjo bolonjskega študijskega programa ali zaključen znanstveni magisterij ustrezne smeri (računalništvo, informatika, elektrotehnika, matematika, fizika ali druge naravoslovne ali tehniške smeri). Nadalje

 • morajo kandidati imeti povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8.00 ter izpolnjevati pogoje za vpis na podiplomski študij tretje stopnje;
 • ni minilo več kot 5 let od zagovora univerzitetne diplome oziroma magisterija.

Merila za ocenjevanje kandidatov:

 • povprečna študijska ocena vseh izpitov in vaj
 • že zaključen znanstveni magisterij
 • vpis na podiplomski študij tretje stopnje
 • prejete nagrade in priznanja
 • objavljeni članki
 • sodelovanje pri raziskovalnem delu

Začetek: oktober 2016

Splošne informacije: Institut “Jožef Stefan” (http://www.ijs.si) je največji raziskovalni inštitut v Sloveniji. Laboratorij za odprte sisteme in mreže (http://www.e5.ijs.si) ima dolgo raziskovalno in razvojno tradicijo na področju računalniških omrežij, telekomunikacij in storitev in aplikacij informacijske družbe. Trenutno so aktivnosti laboratorija usmerjene v raziskave in razvoj internetnih tehnologij in storitev, tehnologij za zagotovitev informacijske varnosti in zasebnosti ter storitev tehnološko podprtega izobraževanja. Aktivnosti potekajo v okviru mednarodnih projektov in programa »Tehnologije interneta prihodnosti: koncepti, arhitekture, storitve in družbeno-ekonomski vidiki«. V letu 2015 je bil laboratorij partner v 8 mednarodnih projektih iz programa Obzorje 2020, 7. okvirnega programa EU, okvirnega programa EU za konkurenčnost in inovativnost in programa ta preprečevanje in boj proti kriminalu.

Postopek: Podrobnejše informacije o postopku prijave so na voljo na naslovu info@e5.ijs.si.

Nagrada za najboljši referat

Blaž Ivanc in Tomaž Klobučar sta na mednarodni konferenci s področja kibernetske varnosti, ki je potekala v Nanjingu, Kitajska, prejela nagrado za najboljši referat. Nagrada je bila podeljena za prispevek z naslovom Analysis of Advanced Cyber Attacks with Quantified ESM.

BPA

Uspešna izvedba konference Informacijska varnost in digitalna forenzika

Institut “Jožef Stefan” je 23. oktobra 2015 ob evropskem mesecu kibernetske varnosti organiziral mednarodno konferenco Informacijska varnost in digitalna forenzika. Konferenca je potekala v sklopu aktivnosti Mednarodne kibernetske akademije, ki jo vodi Univerza v Edinburghu, VB. Na konferenci so domači in tuji predavatelji osvetlili pomen informacijske varnosti pri uporabi in poslovanju na internetu in sorodnih komunikacijskih omrežij. Delovanje in metode digitalne forenzike, ki omogoča odkrivanje kibernetskega kriminala, je bila posebej predstavljena od strokovnjakov iz prakse in akademskega okolja. Pri organizaciji konference so sodelovali tudi združenje Internet Slovenija in Akademska mreža Slovenije ARNES. Konferenco je podprla Evropska komisija, Direktorat za notranje zadeve s sredstvi projekta D-FET.

E5 konferenca

E5 konferenca E5 konferenca E5 konferenca

 

 

 

 

 

 

 

E5 konferenca E5 konferenca E5 konferenca E5 konferenca

Mednarodna konferenca o informacijski varnosti in digitalni forenziki

forenzikaOb evropskem mesecu kibernetske varnosti Institut “Jožef Stefan”, Slovensko združenje za računalniške komunikacije Internet ISOC-SI in Akademska in raziskovalna mreža Slovenije – ARNES ob podpori EU projekta D-FET in mednarodne akademije Cyber Academy vabijo na enodnevno konferenco DigSec, ki bo potekala 23. oktobra 2015 v Veliki predavalnici Instituta “Jožef Stefan”.

Udeležba je brezplačna, vendar prosimo, da se udeleženci prijavijo na spletni strani konference, kjer je tudi program: http://www.digsec.si.

Več informacij najdete tukaj.

 

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si