E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

 1. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KARNOUSKOS, Stamatis. An active networks security architecture. Informatica (Ljublj.), 2002, vol. 26, no. 2, str. 211-221. [COBISS.SI-ID 16871463]

PUBLISHED SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION (INVITED LECTURE)

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Electronic commerce and security. V: ASNAS : workshop on Advanced security technologies in networking for newly associated states, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2002. Bucharest: Univesity Politehnica, Human Resources Training Center, 2002, 34 str. [COBISS.SI-ID 16794407]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Prednosti in slabosti plačilnih sistemov na spletu : (plačevanje na spletu od A do Ž). V: Net@conference.si : internet konferenca. Ljubljana: GV izobraževanje, 2002, 10 str. [COBISS.SI-ID16468775]
 3. KLOBUČAR, Tomaž. Electronic signature legislation. V: ASNAS : workshop on Advanced security technologies in networking for newly associated states, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2002. Bucharest: Univesity Politehnica, Human Resources Training Center, 2002, 15 str. [COBISS.SI-ID 16794919]
 4. KLOBUČAR, Tomaž. Secure WWW. V: ASNAS : workshop on Advanced security technologies in networking for newly associated states, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania, 2002. Bucharest: Univesity Politehnica, Human Resources Training Center, 2002, 36 str. [COBISS.SI-ID 16794663]

PUBLISHED SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Towards security architecture for future active IP networks. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced communications and multimedia security : IFIP TC6/TC11 Sixth Joint Working Conference on Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, Slovenia, (International federation for information processing, 100). Boston: Kluwer, 2002, str. 183-195. [COBISS.SI-ID 16907815]
 2. LAVRENČIČ, Gašper, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej. CADENUS security considerations. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced communications and multimedia security : IFIP TC6/TC11 Sixth Joint Working Conference on Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, Slovenia, (International federation for information processing, 100). Boston: Kluwer, 2002, str. 267-274. [COBISS.SI-ID 16908071]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Semantic WEB technologies and intelligent learning space. V: BOHANEC, Marko (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), MLADENIČ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.). Zbornik A 5. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS’2002, 14. do 18. oktober 2002. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2002, str. 89-93. [COBISS.SI-ID 17149479]
 4. KLOBUČAR, Tomaž. Posredovanje učnega gradiva s sistemom UNIVERSAL. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik enajste mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2002, 23.-25. september 2002, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2002], zv. B, str. 391-394. [COBISS.SI-ID 17022759]
 5. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An active networks security architecture. V: GOLUBIĆ, Stjepan (ur.). [25th International Convention, May 20-24, 2002, Opatija, Croatia]. Computers in telecomunnications. Rijeka: MIPRO, 2002, str. 18-22. [COBISS.SI-ID 16764967]
 6. SAVANOVIĆ, Arso, KARNOUSKOS, S., GABRIJELČIČ, Dušan, MOČILAR, Franc. A security architecture for future active IP networks. V: 2nd European Conference on Universal Multiservice Networks, April 8-10, 2002, Colmar, France\. [Conference proceedings] : ECUMN’02. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2002, str. 131-140. [COBISS.SI-ID 16699687]
 7. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Flexible and secure future active IP networks. V: ŠUBIC, Miha (ur.), JAGODIČ, Marko (ur.), MEŠE, Pavel (ur.). International Telecommunications Symposium – VITEL 2002, May 13-14, 2002, Portorož, Slovenia. Next generations networks and beyond : [proceedings]. Ljubljana: Electrotechnical Society of Slovenia, 2002, 6 str. [COBISS.SI-ID 16788007]
 8. SAVANOVIĆ, Arso, MOČILAR, Franc, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Generalised security framework for active networks. V: WELLS, William R. (ur.). 8th International Conference on Advances in Communication and Control, COMCOM 8, June 25-29, 2001, Crete, Greece. Telecommunications/signal processing : proceedings. New York: Optimization Software, Publications Division, [2002], str. 1-10. [COBISS.SI-ID 16828455]

UNDERGRADUATE THESIS

 1. PIPAN, Matija. Elektronski plačilni sistemi na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pipan], 2002. 42 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pipan325.pdf. [COBISS.SI-ID 12863206]

INTERVIEW

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Zakon je preveč tehničen. Delo (Ljubl.), 3.6.2002, str. 9, Informacijska tehnologija. [COBISS.SI-ID 16779303]

PROFESSIONAL MONOGRAPHS

 1. PAVLIHA, Marko, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BOGATAJ JANČIČ, Maja, KLOBUČAR, Tomaž, MATAS, Sašo, VLAČIČ, Patrick, PUHARIČ, Krešimir. Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP) : s komentarjem. 1. natis. Ljubljana: GV založba, 2002. 222 str., ilustr. ISBN 86-7061-277-1. [COBISS.SI-ID 116580096]

OTHER EDUCATIONAL MATERIAL

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, CRNJAK, Markus. Elektronski podpis in njegova uporaba : izobraževalni seminar s pravimi orodji : [6. februar 2002, Ljubljana]. Ljubljana: [Institut Jožef Stefan], 2002. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 17452839]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, KLOBUČAR, Tomaž, MADŽARAČ, Matjaž. Podatkvne komunikacije danes in jutri : Poljče pri Begunjah, 26.-29. november 2002. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Center za prenos znanja na področju informacijskih tehnologij, 2002. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 17453095]

UNPUBLISHED CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. BRANTNER, S., KLOBUČAR, Tomaž, VRABIČ, Gorazd. ELENA – creating a smart space for learning : poster presented at International Semantic Web Conference, ISWC 2002, June 9-12, 2002, Sardinia, Italy. 2002. [COBISS.SI-ID 17157671]

UNPUBLISHED INVITED CONFERENCE LECTURE

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-policy and e-strategy in Slovenia : invited talk presented at UNECE/EU Joiny Expert Panel on E-Policy Development in Transition Economies in conjunction with the UNECE Team of Specialists on Internet Enterprise Development, 3-4 October 2002, brussels. 2002. [COBISS.SI-ID 17042983]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Experience in leading and working in an international consortium : invited lecture at European Research 2002, 11-13 November 2002, Brussels. 2002. [COBISS.SI-ID 17157159]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-policy and e-strategy in Slovenia : vabljeno predavanje predstavljeno na delavnici Ekonomske komisije ZN za Evropo-UNECE in EU o “E-strategy and E-polity development in transition economies’, October 2-4, 2002, Brussels. 2002. [COBISS.SI-ID 17574695]

OTHER PERFORMED WORKS

 1. Member of the programme committee Borka jerman Blažič, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Advanced Security Technologies in Networking for newly Associated States Workshop, May 27-29, 2002, Bucharest, Romania. 2000. [COBISS.SI-ID 17454887]
 2. Predsednica in članica prog. odbora, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. CMS 2002, Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož. 2000. [COBISS.SI-ID 17454375]
 3. Member of the program committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Virtual goods : [web conference]. 2002. [COBISS.SI-ID 17453351]

EDITOR

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Advanced communications and multimedia security : IFIP TC6/TC11 Sixth Joint Working Conference on Communications and Multimedia Security, September 26-27, 2002, Portorož, Slovenia, (International federation for information processing, 100). Boston: Kluwer, 2002. X, 307 str., ilustr. ISBN 1-4020-7206-6. [COBISS.SI-ID 16907559]

SUPERVISOR FOR MASTER’S THESES

 1. JAKONČIČ-FAGANEL, Janja. Preverjanje znanja in kvalitete učnega materiala pri izobraževanju na daljavo : magistrsko delo. Ljubljana: [J. Jakončič Faganel], 2002. II, 80 str., XII str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/jakoncic8.pdf. [COBISS.SI-ID 12789990]
 2. ŠINIGOJ, Aleksander. Security architecture and standards for efficient electronic commerce at the Faculty of Economics, Ljubljana : master’s degree thesis. Ljubljana: [A. Šinigoj], 2002. IV, 68, III str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12433894]
 3. SIEGL, Matjaž. Upravljanje znanja pri izvajanju podpore uporabnikom : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Siegl], 2002. 88 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 12552422]

SUPERVISOR FOR UNDERGRADUATE THESES

 1. PIPAN, Matija. Elektronski plačilni sistemi na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Pipan], 2002. 42 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pipan325.pdf. [COBISS.SI-ID 12863206]
 2. MALENŠEK, Blaž. Elektronsko bančništvo : diplomsko delo. Ljubljana: [B. Malenšek], 2002. 45 str., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/malensek473.pdf. [COBISS.SI-ID 13117158]
 3. PERENIČ, Mateja. Interaktivni mediji v tržnem komuniciranju : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Perenič], 2002. 48 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/perenic474.pdf. [COBISS.SI-ID 13119974]
 4. RAKOVEC, Špela. Mobilne brezžične telekomunikacije kot indikator razvitosti gospodarske infrastrukture : primerjalna analiza med Slovenijo in članicami OECD : diplomsko delo. Ljubljana: [Š. Rakovec], 2002. 48 str., 9 str. pril., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rakovec515.pdf. [COBISS.SI-ID 13145318]
 5. PLANINC, Rok. Mrežno oglaševanje – korak naprej v spletnem oglaševanju : diplomsko delo. Ljubljana: [R. Planinc], 2002. 39 str., 3 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/planinc221.pdf. [COBISS.SI-ID 12731110]
 6. ŽLAK, Denis. Pojav novih storitev v informacijski družbi in njihova ekonomska upravičenost : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Žlak], 2002. 46 str., 3 str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zlak475.pdf. [COBISS.SI-ID 13120230]
 7. KRALJ, Gregor. Turistično gospodarstvo in internet : novi pristopi trženja in prodaje turističnih storitev : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Kralj], 2002. II, 47 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kralj516.pdf. [COBISS.SI-ID 13145574]

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si