E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

1. BAJRIĆ, Samed. EA-inequivalence of bent functions. Applicable algebra in engineering, communication and computing, ISSN 0938-1279, [in press] 2020, pp 13, doi: 10.1007/s00200-020-00418-y.

2. BAJRIĆ, Samed. Data security and privacy issues in healthcare. Applied Medical Informatics, ISSN 2067-7855, 2020, vol. 42, no. 1, pp. 19-27. https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/702.

3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies, ISSN 1360-2357, 2020, vol. 25, no. 1, pp. 259-279, doi: 10.1007/s10639-019-09961-9.

4. CALLANAN, Cormac, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy risks with smartphone technologies when using the mobile Internet. ERA-Forum : scripta iuris europaei, ISSN 1612-3093. Print ed., 2020, vol. 20, no.3 , pp. 471-489, doi: 10.1007/s12027-019-00572-y.

5. ERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Removing the barriers in cross-border crime investigation by gathering e-evidence in an interconnected society. Information & communications technology law, ISSN 1360-0834, 2020, vol. 29, no. 1, str. 66-81, doi: 10.1080/13600834.2020.1705035.

6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Investigating crime in an interconnected society : will the new and updated EU judicial environment remove the barriers to justice?. International review of law computers & technology, ISSN 1360-0869, 2020, vol. 34, no. 1, str. 87-107, doi: 10.1080/13600869.2019.1700434.

7. BAJRIĆ, Samed. Infinite families of five-valued Walsh spectrum Boolean functions. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, ISSN 0972-0529, [in press] 2020, 19 str., doi: 10.1080/09720529.2020.1756043.

8. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, STAJNKO, Jan, KLOBUČAR, Tomaž. Napredek v preiskovanju kriminala v tesno povezani družbi : ali bodo posodobljeni instrumenti pravosodnega sodelovanja v EU odstranili ovire na poti iskanja pravice. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Print edition.], 2020, vol. 46, no. 5, pp. 713-741

PROFFESIONAL ARTICLE

1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Kakšno je zdravje interneta v času covida 19?. Delo, ISSN 0350-7521. [Print edition.], 11. apr. 2020, Vol 61, no. 85, pp. 12-13.

PUBLISHED SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION

1. BOJANC, Rok. Analysis of the benefits of e-invoicing = Analiza prednosti poslovanja z e-računi. V: WEIS, Lidija (ur.), AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2020, pp. 30-38

PUBLISHING SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION ABSTRACT

1. PAVLESKA, Tanja, ŠKOLKAY, Andrej, ZANKOVA, Bissera, RIBEIRO, Nelson, BECHMANN, Anja. Performance analysis of fact-checking organisations and initiatives in Europe. V: Disinformation and digital media as a challenge for democracy, (European integration and democracy series, Vol. 6). Cambridge; Antwerp; Chicago: Intersentia Ltd. 2020, str. 217-246.

BOOK CHAPTER

1. PAVLESKA, Tanja, ŠKOLKAY, Andrej, ZANKOVA, Bissera, RIBEIRO, Nelson, BECHMANN, Anja. Performance analysis of fact-checking organisations and initiatives in Europe. V: Disinformation and digital media as a challenge for democracy, (European integration and democracy series, Vol. 6). Cambridge; Antwerp; Chicago: Intersentia Ltd. 2020, pp 217-246.


ELABORATE, PRE-STUDY, STUDY

1. KOS, Anton, KOŽELJ, Kristjan, BOBEK, Damjan, STEPANČIČ, Živa, GABRIJELČIČ, Dušan. Končno poročilo projekta Kritične končne tarife, (Flex4Grid, project no. 646428). 2020.

2. KOS, Anton, KOŽELJ, Kristjan, BOBEK, Damjan, STEPANČIČ, Živa, GABRIJELČIČ, Dušan. Končno poročilo projekta Kritične končne tarife, (IJS delovno poročilo, 13095). 2020.

3. PAVLESKA, Tanja. Report on current policies and regulatory frameworks, (IJS delovno poročilo, 13232). 2020.

4. JERMAN BLAŽIČ, Andrej. CyberSecurity and gamification of cybersecurity training, (IJS delovno poročilo, 13298). 2020.

5. BOJANC, Rok (avtor, urednik), ZORKO, Igor, ADLEŠIČ, Anja, ZORKO, Ana Anka, ZUPANČIČ, Dušan, ŠINKOVEC, Tina, ARH PILIH, Darinka, BOHTE, Maruša. Digitalizacija poslovanja od naročila do plačila : standardizacija eRačunov in eNaročanja. 1. izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije: ZZI, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (p. 53)), ilustr. https://www.epos.si/assets/docs/ROSE_Zbornik2020_SLO_Web.pdf.

6. BOJANC, Rok (avtor, urednik), ZORKO, Igor, ADLEŠIČ, Anja, ZORKO, Ana Anka, ZUPANČIČ, Dušan, ŠINKOVEC, Tina, ARH PILIH, Darinka, BOHTE, Maruša. Digitalization of business from order to payment : standardization of eInvoicing and eOrdering. 1st ed. Ljubljana: Chamber of Commerce and Industry of Slovenia: ZZI, 2020. 1 spletni vir (1 datoteka PDF (p. 53)), ilustr. https://www.epos.si/assets/docs/ROSE_Zbornik2020_EN_Web.pdf.

7. ILOLA, Pirjo, POTGIESER, Peter, RIVIERE-OSIPOV, Alis Irena, BOJANC, Rok, CACCIÀ, Andrea, CIJUNAITIS, Arunas, JORGENSEN, Thomas, KELEN, Andras, KOKTVEDGAARD, Christian, MOSYNSKI, Ivo, NORDEN, Anna, PAPAMARKIDES, Christakis, RAMOS PERIERA, Ana, SAUTEREAU, Cyrille. Discussion paper on The impact of emerging technologies on electronic invoicing. [S. l.]: European Multi-Stakeholder Forum on E-Invoicing (EMSFEI), SG7, 2020. p. 45

CONFERENCE CONTRIBUTION – NO RELEASE

1. BOJANC, Rok. Zakonodaja na področju eRačunov : kaj je in kaj lahko pričakujemo? : predavanje na e-konnferenci eRačuni – nuja za uspešno poslovanje podjetij, 14. 4. 2020.

demo

Laboratory for open systems and networks

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si