E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

1. BAJRIĆ, Samed. EA-inequivalence of bent functions. Applicable algebra in engineering, communication and computing, ISSN 0938-1279, [in press] 2020, 13 str., doi: 10.1007/s00200-020-00418-y.

2. BAJRIĆ, Samed. Data security and privacy issues in healthcare. Applied Medical Informatics, ISSN 2067-7855, 2020, vol. 42, no. 1, str- 19-27. https://ami.info.umfcluj.ro/index.php/AMI/article/view/702.

3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies, ISSN 1360-2357, 2020, vol. 25, no. 1, str. 259-279, doi: 10.1007/s10639-019-09961-9.

4. CALLANAN, Cormac, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy risks with smartphone technologies when using the mobile Internet. ERA-Forum : scripta iuris europaei, ISSN 1612-3093. Print ed., 2020, vol. 20, no.3 , str. 471-489, doi: 10.1007/s12027-019-00572-y.

5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Removing the barriers in cross-border crime investigation by gathering e-evidence in an interconnected society. Information & communications technology law, ISSN 1360-0834, 2020, vol. 29, no. 1, str. 66-81, doi: 10.1080/13600834.2020.1705035.

6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Investigating crime in an interconnected society : will the new and updated EU judicial environment remove the barriers to justice?. International review of law computers & technology, ISSN 1360-0869, 2020, vol. 34, no. 1, str. 87-107, doi: 10.1080/13600869.2019.1700434.

7. BAJRIĆ, Samed. Infinite families of five-valued Walsh spectrum Boolean functions. Journal of Discrete Mathematical Sciences & Cryptography, ISSN 0972-0529, [in press] 2020, 19 str., doi: 10.1080/09720529.2020.1756043.

8. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, STAJNKO, Jan, KLOBUČAR, Tomaž. Napredek v preiskovanju kriminala v tesno povezani družbi : ali bodo posodobljeni instrumenti pravosodnega sodelovanja v EU odstranili ovire na poti iskanja pravice. Podjetje in delo : revija za gospodarsko, delovno in socialno pravo, ISSN 0353-6521. [Tiskana izd.], 2020, let. 46, št. 5, str. 713-741.

POLJUDNI ČLANEK

1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Kakšno je zdravje interneta v času covida 19?. Delo, ISSN 0350-7521. [Tiskana izd.], 11. apr. 2020, let. 61, no. 85, str. 12-13.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

1. BOJANC, Rok. Analysis of the benefits of e-invoicing = Analiza prednosti poslovanja z e-računi. V: WEIS, Lidija (ur.), AŠKERC VENIGER, Katarina (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Workshop on Social Research : Eastern European Conference of Management and Economics : EECME 2020 : proceedings of the 2nd international scientific conference : May 29, 2020, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2020, str. 30-38.

OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

1. BAJRIĆ, Samed. Sufficient conditions of five-valued spectra Boolean functions. V: Book of abstracts. Zagreb: QuantiXLie Center of Excellence & Department of Mathematics, Faculty of Science, University of Zagreb. 2020, str. 12. https://web.math.pmf.unizg.hr/cecc2020/files/cecc-bookofabstracts-str.pdf.

SAMOSTOJNI ZNANSTVENI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

1. PAVLESKA, Tanja, ŠKOLKAY, Andrej, ZANKOVA, Bissera, RIBEIRO, Nelson, BECHMANN, Anja. Performance analysis of fact-checking organisations and initiatives in Europe. V: Disinformation and digital media as a challenge for democracy, (European integration and democracy series, Vol. 6). Cambridge; Antwerp; Chicago: Intersentia Ltd. 2020, str. 217-246.


MONOGRAFIJA IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

Eloborat, predštudija, študija

1. KOS, Anton, KOŽELJ, Kristjan, BOBEK, Damjan, STEPANČIČ, Živa, GABRIJELČIČ, Dušan. Končno poročilo projekta Kritične končne tarife, (Flex4Grid, project no. 646428). 2020.

2. KOS, Anton, KOŽELJ, Kristjan, BOBEK, Damjan, STEPANČIČ, Živa, GABRIJELČIČ, Dušan. Končno poročilo projekta Kritične končne tarife, (IJS delovno poročilo, 13095). 2020.

3. PAVLESKA, Tanja. Report on current policies and regulatory frameworks, (IJS delovno poročilo, 13232). 2020.


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

Prispevek na konferenci brez natisa

1. BOJANC, Rok. Zakonodaja na področju eRačunov : kaj je in kaj lahko pričakujemo? : predavanje na e-konnferenci eRačuni – nuja za uspešno poslovanje podjetij, 14. 4. 2020.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si