E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. BABIČ, Matej. Using intelligent-system methods in mechanical engineering to predict the topographical property of materials with the topological property of visibility graphs in a 3D space. Elektrotehniški vestnik online, ISSN 2232-3236. [on-line issue.], 2015, vol. 82, no. 1/2, pp. 31-36
 2. BABIČ, Matej. New method of hardening and comparison with another method. Journal of production engineering, ISSN 1821-4932, 2015, vol. 18, no. 2, pp. 43-46.
 3. IOANNOU, Andri, VASILIOU, Christina, ZAPHIRIS, Panayiotis, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Creative multimodal learning environments and blended interaction for problem-based activity in HCI education. TechTrends, ISSN 8756-3894, 2015, vol. 59, no. 2, pp. 47-56.
 4. BABIČ, Matej. New method for image analyze using mathematical method of graph theory and it’s application in robot laser hardening. Acta Mechanica Slovaca, ISSN 1335-2393, 2015, vol. 19, no. 1, pp. 28-35.
 5. IVANC, Blaž, KLOBUČAR, Tomaž. Analysis of advanced cyber attacks with quantified ESM. V: HUANG, Zhiqiu (ur.). Cloud computing and security : First International Conference, ICCCS 2015, Nanjing, China, August 13-15, 2015, Nanjing, China : revised selected papers, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, vol. 9483). [S. l.]: Springer, 2015, vol. 9483, str. 230-243
 6. IVANC, Blaž, KLOBUČAR, Tomaž. ESM: an enhanced attack tree model for critical infrastructure. Control Engineering and Applied Informatics, ISSN 1454-8658, 2015, vol. 17, no. 4, pp. 102-113.
 7. IVANC, Blaž, KLOBUČAR, Tomaž. Attack modeling in the critical infrastructure. Elektrotehniški vestnik, ISSN 0013-5852. [Slovenska tiskana izd.], 2014, letn. 81, št. 5, str. 285-292.
 8. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An authentication and authorization solution for a multiplatform cloud environment. Information security journal, ISSN 1939-3555, [in press] 2015, 12 str., doi: 10.1080/19393555.2015.1078424.
 9. CALLANAN, Cormac,  JERMAN-BLAŽIČ, Borka,  JERMAN BLAŽIČ, Andrej. User tolerance of privacy abuse on mobile Internet and the country level of development. Information development, ISSN 0266-6669, [in press] 2015, 10 str., doi: 10.1177/0266666915571171.
 10. JERMAN BLAŽIČ, Andrej,  JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Exploring and upgrading the educational business-game taxonomy. Journal of educational computing research, ISSN 0735-6331, [in press] 2015, 38 str., doi: 10.1177/0735633115572959.
 11. JERMAN-BLAŽIČ, Borka,  JERMAN BLAŽIČ, Andrej,  ARH, Tanja. A virtual user community: cultural backgrounds in the design of an internet-based service. Journal of global information management, ISSN 1062-7375, 2015, vol. 23, no. 2, str. 24-27, doi: 10.4018/JGIM.2015040102.
 12. IOANNOU, Andri, VASILIOU, Christina, ZAPHIRIS, Panayiotis,  ARH, Tanja,  KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Creative multimodal learning environments and blended interaction for problem-based activity in HCI education. TechTrends, ISSN 8756-3894, 2015, vol. 59, no. 2, str. 47-56.
 13. SRĐEVIĆ, Bojan,  PIPAN, Matija, MELO, Paulo, LAI-CHONG LAW, Effie. Analytic hierarchy process-based group assessment of quality-in-use model characteristics. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, [in press] 2015, 11 str., doi: 10.1007/s10209-015-0421-4.
 14. SRDJEVIĆ, Bojan,  PIPAN, Matija, SRDJEVIĆ, Zorica, BLAGOJEVIĆ, Boško, ZORANOVIĆ, Tihomir. Virtually combining the analytical hierarchy process and voting methods in order to make group decisions. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, 2015, vol. 14, no. 2, str. 23-245, doi: 10.1007/s10209-013-0337-9.

STROKOVNI ČLANEK

 1. BOJANC, Rok. Kaj vse mora zagotavljati elektronska hramba dokumentov. Finance, ISSN 1318-1548, 10. mar. 2015, št. 48, str. 9.
 2. BOJANC, Rok. Kaj je verodostojna e-hramba dokumentov. Finance, ISSN 1318-1548, 12. mar. 2015, št. 50, str. 20.

SAMOSTOJNI ZNANSTVENI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Andrej, NOVAK, Franc. Challenges of Business Simulation Games — A New Approach of Teaching Business.  V: GRADINAROVA, Boyka (ur.). Instructional Design, Organizational Strategy and Management. ISBN 978-953-51-2188-6, InTech, DOI: 10.5772/61242. Published: October 21, 2015 under CC BY 3.0 license.

 

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. ROBNIK, Ana, CIGLIČ, Andrej, BALANČ, Aleš, GABRIJELČIČ, Dušan, POREKAR, Jan, SAVANOVIĆ, Arso, ŠKRABA STANIČ, Polona, KUŽNAR, Roman, ZUPAN, Ignac. Platformne storitve = Platform Services. V: MOHORČIČ, Mihael (ed.), ROBNIK, Ana (ed.), BAŠKOVČ, Dalibor (ed.). Workshop Smart cities and communities as a development opportunity for Slovenia : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society – IS 2015, October 12th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume H. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015, pp. 8-15.
 2. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, BOBEK, Damijan. Storitve prožnosti porabnikov za upravljanje pametnih omrežij = Prosumer flexibility services for smart grid management. V: MOHORČIČ, Mihael (ed.), ROBNIK, Ana (ur.), BAŠKOVČ, Dalibor (ed.). Workshop Smart cities and communities as a development opportunity for Slovenia : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society – IS 2015, October 12th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume H. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015, pp. 108-109.
 3. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. An approach in the design of common authentication solution for a multi-platform cloud environment. V: HELFERT, Markus (ed.), FERGUSON, Donald F. (ed.), MÉNDEZ MUÑOZ, Víctor (ed.). CLOSER 2015 : proceedings of the 5th International Conference on Cloud Computing and Services Science, 20 – 22 May, 2015, Lisbon, Portugal. [S. l.]: SCITEPRESS = Science and Technology Publications, 2015, pp. 365-372.
 4. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An innovative approach in digital forensic education and training. V: BISHOP, Matt (ed.), MILOSLAVSKAYA, Natalia (ed.), THEOCHARIDOU, Marianthi (ur.). Information security information across the curriculum : 9th IFIP WG 11.8 World Conference, WISE9, Hamburg, Germany, May 26-28, 2015, (IFIP advances in information and communicatin technology, vol. 453). Cham [etc.]: Springer, 2015, pp. 101-110. [COBISS.SI-ID 28726823]
 5. IVANC, Blaž, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Varna interoperabilna infrastruktura za pametna mesta = Secure Interoperability Infrastructure for Smart Cities. V: MOHORČIČ, Mihael (ur.), ROBNIK, Ana (ed.), BAŠKOVČ, Dalibor (ed.). Delavnica Pametna mesta in skupnosti kot razvojna priložnost Slovenije : zbornik 18. mednarodne multikonference Informacijska družba – IS 2015, 12. oktober 2015, [Ljubljana, Slovenia] : zvezek H = Workshop Smart cities and communities as a development opportunity for Slovenia : proceedings of the 18th International Multiconference Information Society – IS 2015, October 12th, 2015, Ljubljana, Slovenia : volume H. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2015, str. 94-96.
 6. IVANC, Blaž, KLOBUČAR, Tomaž. Use of the enhanced structural model for attack analysis and education. V: ČALETA, Denis (ed.), RADOVIĆ, Vesela (ed.). Comprehensive approach as “sine qua non” for critical infrastructure protection : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on Managing Terrorism Threats to Critical Infrastructure – Challenges for South Eastern Europe, 12-15 May 2014, Belgrade, Serbia], (NATO science for peace and security series, ISSN 1874-6268, D, Information and communication security, vol. 39). Amsterdam [etc.]: Ios Press, 2015, str. 67-75.
 7. BOJANC, Rok. Bizbox : brezpapirno poslovanje med partnerji doma in v tujini. V: 22. konferenca Dnevi slovenske informatike – DSI, 13.-15. april 2015, Portorož. SKUKAN, Katjuša (ed.), et al. Informatika – razvijamo danes za jutri : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2015, [7] pp.
 8. KLOBUČAR, Tomaž, GABRIJELČIČ, Dušan. Vseevropska infrastruktura stork 2.0 in cezmejne estoritve na podlagi e-identitet. V: 22. konferenca Dnevi slovenske informatike – DSI, 13.-15. april 2015, Portorož. SKUKAN, Katjuša (ed.), et al. Informatika – razvijamo danes za jutri : zbornik. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2015, 7 str.
 9. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Innovative solution for an eID secure management in a multi- platform cloud environment. V: MedICT 2015, Mediterranean Conference on Information & Communication Technologies’ 2015 May 7-9, 2015, Saïdia, Morocco. S. l.: s. n.], 2015, 9 pp.

OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

 1. IVANC, Blaž. Panevropska infrastruktura za izmenjavo podatkov med službami javne varnosti pri večjih varnostnih incidentih. V: FLANDER, Benjamin (ur.), AREH, Igor (ur.), MODIC, Maja (ur.). Zbornik povzetkov. Ljubljana: Fakulteta za varnostne vede, 2015, str. 42.  http://www.fvv.um.si/dv2015/DV-2015-Povzetki.pdf.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si