E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Comparative study and techno-economic analysis of broadband backbone upgrading : a case study. Informatica (Ljublj.), 2007, vol. 31, no. 3, str. 279-284. [COBISS.SI-ID 21266727]
 2. TURK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TRKMAN, Peter. Strategije za spodbujanje privzemanja širokopasovnega dostopa in storitev. Uporab. inform. (Ljubl.), jul./avg./sep. 2007, letn. 15, št. 3, str. 142-149, ilustr. [COBISS.SI-ID 17362662]
 3. JADRONJA, Krešimir, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Stimulating broadband deployment and adoption in EU.WSEAS trans. commun., 2007, vol. 6, no. 6, str. 383-389. [COBISS.SI-ID 20420647]
 4. POREKAR, Jan, DOLINAR, Kajetan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Middleware for privacy protection of ambient intelligence and pervasive systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2007, vol. 4, no. 3, str. 633-641. [COBISS.SI-ID 20650791]
 5. JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Long-term trusted preservation service using service interaction protocol and evidence records. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2007, vol. 29, no. 3, str. 398-412. [COBISS.SI-ID 19947047]
 6. LAI-CHONG LAW, Effie, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, PIPAN, Matija. Analysis of user rationality and system learnability : performing task variants in user tests. Behav. inf. technol.. [Print ed.], 2007, vol. 26, no. 5, str. 421-436. [COBISS.SI-ID 19894567]
 7. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Application of multi-attribute decision making approach to learning management systems evaluation. Journal of computers, 2007, vol. 2, no. 10, str. 28-37. [COBISS.SI-ID21358119]
 8. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, LAI-CHONG LAW, Effie, ARH, Tanja. An assessment of the usability of internet based education system in a cross-cultural environment : the case of interreg crossborder program in Central Europe. Journal of the American Society for Information Science and Technology. [Print ed.], 2007, vol. 58, no. 1, str. 66-75. [COBISS.SI-ID 19894823]

STROKOVNI ČLANEK

 1. TIZAJ, Mitja, ARH, Tanja. Projektni pristop pri prenovi spletnega portala Cankarjevega doma. Proj. mreža Slov., 2007, letn. 10, št. 1, str. 29-33. [COBISS.SI-ID 20664615]

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. An approach for backbone upgrading technology selection based on techno-economic evaluation model. V: First International Conference on the Digital Society, ICDS 2007 : 2-6 January 2007, Guadeloupe, French Caribbean. Piscataway: IEEE, 2007, 4 str. [COBISS.SI-ID 20507943]
 2. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Factors of broadband development – the importance of enablers. V: SAPIO, Bartolomeo (ur.). A transdisciplinary conference organized by COST Action 298 “Participation in the Broadband Society”, Moscow, Russian Federation, 23rd-25th May 2007. The good, the bad and the unexpected : The user and the future of information and communication technologies : Conference proceedings. [Moscow]: COST, 2007, 14 str. [COBISS.SI-ID 17165286]
 3. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled stanja na področju e-izobraževanja v Sloveniji = Survey of the state of e-learning in Slovenia. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2007, 13 str. [COBISS.SI-ID 21135655]
 4. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Spodbujanje uporabe širokopasovnega dostopa do interneta = Acceleration of broadband adoption. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), BAJEC, Marko (ur.), POŽENEL, Jasna (ur.), INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca (ur.). Dnevi slovenske informatike, Portorož, 11.-13. april 2007. Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007, 11 str. [COBISS.SI-ID 17038054]
 5. ARH, Tanja, DEBEVC, Matjaž, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. SUMI evaluation of the educaNext educational portal. V: 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics nad Communications (AIC’07), 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV7), 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26,2007. Proceedings. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, 4 str. [COBISS.SI-ID 20970791]
 6. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Evaluation and selection of the most applicable learning management system. V: 7th WSEAS International Conference on Applied Informatics nad Communications (AIC’07), 7th WSEAS International Conference on Signal Processing, Computational Geometry and Artificial Vision (ISCGAV7), 7th WSEAS International Conference on Systems Theory and Scientific Computation (ISTASC’07), Vouliagmeni, Athens, Greece, August 24-26,2007. Proceedings. Athens: World Scientific and Engineering Academy and Society, 2007, 5 str. [COBISS.SI-ID 20971047]
 7. PIPAN, Matija, ARH, Tanja. Evaluation and selection of learning management systems. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 1478-1486. [COBISS.SI-ID 20664103]
 8. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A multi attribute decision support model for learning management systems evaluation. V: First International Conference on the Digital Society, ICDS 2007 : 2-6 January 2007, Guadeloupe, French Caribbean. Piscataway: IEEE, 2007, 5 str. [COBISS.SI-ID 20508199]
 9. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. An efficicent e-learning environment in supporting lifelong learning. V:IST-Afrika : conference proceedings, 09-11 May, 2007, Maputo, Mozambique. 2007, 8 str. [COBISS.SI-ID20742951]
 10. ARH, Tanja. Obvladovanje tveganj v projektih e-izobraževanja. V: PALČIČ, Iztok (ur.). Projektni forum 2007, Podčetrtek, 13.-15. junij 2007. Projektna odličnost : zbirka predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2007, str. 73-82. [COBISS.SI-ID 20819495]
 11. ARH, Tanja, KOKALJ, Rok, DINEVSKI, Dejan. E-izobraževanje v Sloveniji – stanje in smernice nadaljnega razvoja = E-education in Slovenia – the situation and guidelines for further development. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), KERN, Tomaž (ur.), KLJAJIĆ, Miroljub (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MAYER, Janez (ur.), VUKOVIČ, Goran (ur.). Ustvarjalna organizacija : zbornik 26. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 28.-30. marec 2007 = proceedings of the 26th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 28th-30th, 2007. Kranj: Moderna organizacija, 2007, str. 112-119. [COBISS.SI-ID 20664359]

OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

 1. TRKMAN, Peter, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TURK, Tomaž. Spodbujanje uporabe širokopasovnega dostopa do interneta = Acceleration of broadband adoption. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.). Dnevi slovenske informatike 2007, Portorož, 11.-13. april. Z informatiko do novih poslovnih priložnosti : zbornik posvetovanja. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika, 2007, str. 61-62. [COBISS.SI-ID 17037798]

SAMOSTOJNI ZNANSTVENI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

 1. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Technology-enhanced learning : a strategic advantage for companies’ performance – the Slovenian case study. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 4). Amsterdam [etc.]: Ios Press, 2007, zv. 2, str. 1297-1304. [COBISS.SI-ID 21176615]
 2. KLOBUČAR, Tomaž, JENABI, Mahsa, KAIBEL, Andreas, KARAPIDIS, Alexander. Security and privacy issues in technology-enhanced learning. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). Expanding the knowledge economy : issues, applications, case studies, (Information and communication technologies and the knowledge economy, vol. 4). Amsterdam [etc.]: Ios Press, 2007, zv. 2, str. 1233-1240. [COBISS.SI-ID 21176359]
 3. POREKAR, Jan, DOLINAR, Kajetan, JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, KLOBUČAR, Tomaž. Pervasive systems: enhancing trust negotiation with privacy support. V: Mobile and wireless network security and privacy. New York: Springer, 2007, str. 23-38. [COBISS.SI-ID 21045287]

MAGISTRSKO DELO

 1. PIPAN, Matija. Metode in tehnike ocenjevanja uporabnosti programskih rešitev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pipan], 2007. 102 str., XI str. pril., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pipan3460.pdf. [COBISS.SI-ID 17618406]

PREDGOVOR, SPREMNA BESEDA

 1. ARH, Tanja. Uvodnik. Proj. mreža Slov., 2007, letn. 10, št. 1, str. 3. [COBISS.SI-ID 20666919]
 2. MAILLET, Katherine, KLOBUČAR, Tomaž, GILLET, Denis, KLAMMA, Ralf. Foreword. V: MAILLET, Katherine (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.), GILLET, Denis (ur.), KLAMMA, Ralf (ur.). 2nd European Conference on Technology Enhanced Learning. EC-TEL 2007 : proceedings of the EC-TEL 2007 PROLEARN doctoral consortium, Crete, Greece, September 18,2007, (CEUR workshop proceedings, vol. 288), 1 str. [COBISS.SI-ID 21312039]

DRUGO UČNO GRADIVO

 1. Članica Programskega odbora, ARH, Tanja. Projektna odličnost : Projektni forum 2007, Podčetrtek, 13.-15. junij 2007, zbirka predavanj. 2007. [COBISS.SI-ID 20819751]

UREDNIK

 1. International journal of technology enhanced learning. Jerman Blažič, Borka (member of editorial board 2007-). [Tiskana izd.]. Geneva: Inderscience, 2007-. http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalID=246#content. [COBISS.SI-ID 20714535]
 2. 2nd European Conference on Technology Enhanced Learning, MAILLET, Katherine (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.), GILLET, Denis (ur.), KLAMMA, Ralf (ur.). EC-TEL 2007 : proceedings of the EC-TEL 2007 PROLEARN doctoral consortium, Crete, Greece, September 18,2007, (CEUR workshop proceedings, vol. 288). 1 zv. [COBISS.SI-ID 21311783]

ELABORAT, PREDŠTUDIJA, ŠTUDIJA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, WALRAET, Bob. IDN implementation for the .eu TopLevel Domain, (IJS delovno poročilo, 9833). 2007. [COBISS.SI-ID 21376295]
 2. MAILLET, Katherine, KLAMMA, Ralf, CHATTI, Amine, KLOBUČAR, Tomaž, HOFER, Margit. Annual report on PROLEARN education and training measures : summer school, doctoral consortium, mentoring, junior faculty advising, (IJS delovno poročilo, 9574). 2007. [COBISS.SI-ID 20608039]
 3. HAWKRIDGE, Ben, SCOTT, Peter, QUICK, Kevin, EISENSTADT, Marc, QUEMADA, Juan, WILD, Fridolin, DUVAL, Erik, KLOBUČAR, Tomaž. PROLEARN live, (IJS delovno poročilo, 9573). 2007. [COBISS.SI-ID 20608295]
 4. GABRIJELČIČ, Dušan, KLANČNIK, Tomaž. SERENITY : contribution to standardization draft plan, (IJS delovno poročilo, 9686). 2007. [COBISS.SI-ID 21110055]

DRUGA IZVEDENA DELA

 1. Member of the Program committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Inteligent system IS 2007, subconference of the 10th International Multiconference Information Society 2007, 10-11 October 2007, Ljubljana, Slovenia. 2007. [COBISS.SI-ID 20676135]
 2. Member of the Program committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. International Workshop for Technology, Economy, and Legal Aspects of Virtual Goods incorporating the 3rd International ODRL Workshop, 11-13 Oct 2007, Koblenz, Germany. 2007. [COBISS.SI-ID 20763943]
 3. Member of the Program committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. NWeSP’07, 3rd Internationa Conference on Next Generation Web Services Practices, 29-31 October, 2007, Seoul, Korea. 2007. [COBISS.SI-ID 20676391]
 4. Member of the Program committee, KLOBUČAR, Tomaž. International Workshop on Security and E-Learning at ARES-2007, 2nd International Conference on Availability, Reliability and Security April 10-13, 2007 Vienna, Austria. 2007. [COBISS.SI-ID 20717607]
 5. Member of the Organising committee, KLOBUČAR, Tomaž. PROLEARN summer school 2007, 27th May – 2nd June 2007, Fréjus, France. 2007. [COBISS.SI-ID 20822055]

MENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

 1. PIPAN, Matija. Metode in tehnike ocenjevanja uporabnosti programskih rešitev : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Pipan], 2007. 102 str., XI str. pril., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pipan3460.pdf. [COBISS.SI-ID 17618406]
 2. BREZNIK, Tomaž. Ocenjevanje pristopov in tehnologij za varovanje zasebnosti na internetu : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Breznik], 2007. 82 str., 5 str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/breznik3268.pdf. [COBISS.SI-ID 17183206]
 3. ZLATANOV, Robert. Prehod na medpodjetniško elektronsko poslovanje in elektronski račun v majhnem podjetju : magistrsko delo. Ljubljana: [R. Zlatanov], 2007. 94 str., 5 str. pril., tabele, graf. prikazi.http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/zlatanov3238.pdf. [COBISS.SI-ID 17117670]

KOMENTOR PRI DIPLOMSKIH DELIH

 1. KLANČNIK, Tomaž. Širokopasovna dostopovna omrežja in njihovo uvajanje na podeželska območja : diplomsko delo. Ljubljana: [T. Klančnik], 2007. IV, 91 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5738836]

MENTOR PRI SPECIALISTIČNIH DELIH

 1. MAROLT, Tanja. Elektronsko bančništvo v Sloveniji : specialistično delo. Ljubljana: [T. Marolt], 2007. 53 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/marolt3326.pdf. [COBISS.SI-ID 17335014]

INTERVJU

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Internet je moški svet. Večer (Marib.). [Tiskana izd.], 2007, letn. 2, št. 54, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 20676647]

VABLJENO PREDAVANJE NA KONFERENCI BREZ NATPISA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Approaches in quantifying an ICT security investment : presented at NATO ANW 5th CEENet Workshop on Network Management Challenges for Secure Research and Education Networking in Developing Countries, September 14th – September 17th, 2007, Ohrid, Macedonia. 2007. [COBISS.SI-ID21056039]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Best practices : FP6 projects presentation : presented at IS2WEB IST, 2nd Thematic Workshop, 1 June, 2007, Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia. 2007. [COBISS.SI-ID 20788519]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Interactive training component, How to write a good project – evaluators’ perspective : presented at IS2WEB IST, 2nd Thematic Workshop, 1 June, 2007, Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia. 2007. [COBISS.SI-ID 20789031]
 4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Noe Prolearn : professional learning – network of excellence : presented at IS2WEB IST, 2nd Thematic Workshop, 1 June, 2007, Faculty of Economics, University “Ss. Cyril and Methodius”, Skopje, Macedonia. 2007. [COBISS.SI-ID 20788775]

NERAZPOREJENO

 1. ARH, Tanja. Analiza obstoječih standardov e-izobraževanja, razvoj nadgradnje in povezava z ustreznimi didaktičnimi pristopi. [Ljubljana: Inštitut Jožef Stefan, 2007]. [8] f., ilustr. [COBISS.SI-ID 2802382]

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si