E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A protocol for adaptive autoconfiguration of active networks. WSEAS Trans. Comput., 2003, vol. 2, str. 78-83. [COBISS.SI-ID 17926183]
 2. SENIČAR, Vanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy-enhancing technologies – approaches and development. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2003, vol. 25, str. 147-158. [COBISS.SI-ID 17439015]
 3. PIPAN, Matija. Izmenjava učnih gradiv s sistemom UNIVERSAL. Organizacija (Kranj), 2003, let. 36, no. 8, str. 570-573. [COBISS.SI-ID 17821991]

STROKOVNI ČLANEK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Kdo je na drugi strani računalnika : postopki za preverjanje identitete. Tajnica, 2003, let. 10, št. 10, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 17657127]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Pametna kartica : varnostni mehanizmi e-poslovanja. Tajnica, 2003, let. 10, str. 18-19. [COBISS.SI-ID 17577255]

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. New business models in QoS networks. V: CHA, Jianzhong (ur.), JARDIM-GONÇALVES, Ricardo (ur.), STEIGER-GARÇÃO, Adolfo (ur.). Concurrent engineering – The vision for the future generation in research and application : proceedings of the 10th ISPE International conference on concurrent engineering research and applications, 26-30 July 2003. Lisse [etc.]: 2003, str. 1227-1231. [COBISS.SI-ID17702183]
 2. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Dynamic neighbour discovery for self-organising active networks. V: JEVTIĆ, Dragan, MIKUC, Miljenko. ConTEL 2003 : proceedings of the 7th International Conference on Telecommunications, Zagreb, Croatia, June 11-13, 2003. Zagreb: University of Zagreb, Faculty of Electrical Engineering and Computing, cop. 2003, str. 213-219. [COBISS.SI-ID 17644327]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Introducing new business models in provision of QOS networks. V: SUOMI, Reima (ur.). 3rd IFIP Conference on eCommerce, eBusiness and eGovernment, Guarujá – São Paulo, September 21-24, 2003. Proceedings. [S.l.: IFIP], 2003, str. 85-91. [COBISS.SI-ID 17896999]
 4. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Towards self-organising GRIDs. V: BILJANOVIĆ, Petar (ur.), SKALA, Karolj (ur.). MIPRO 2003, 26th International Convention, May 19-23, 2003, Opatija, Croatia, Conferences, Microelectronics, Electronics and Electronic Technologies, MEET, Hypermedia and Grid Systems, HGS. Proceedings. Rijeka: MIPRO, cop. 2003, str. 135-139. [COBISS.SI-ID 17615143]

OBJAVLJENI STROKOVNI PRISPEVEK NA KONFERENCI (VABLJENO PREDAVANJE)

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Elektronsko potrdilo in E-podpis : le zakon ali tudi praksa. V: 10. dnevi strokovnega izpopolnjevanja tajnic in poslovnih sekretark, Portorož 2003. Kongres tajnic in poslovnih sekretark 2003 : strokovno gradivo. Ljubljana: GV Izobraževanje, 2003, str. 17-21. [COBISS.SI-ID 17556007]

OBJAVLJENI STROKOVNI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. PIPAN, Matija. Varni elektronski plačilni sistemi na internetu. V: Internet – okno in vrata v svet : strokovno gradivo, (Net conference.si). Ljubljana: Gospodarski vestnik, 2003, str. 93-109. [COBISS.SI-ID 17521447]

OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

 1. PIPAN, Matija. Izmenjava učnih gradiv s sistemom UNIVERSAL. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), VILFAN, Boštjan (ur.), BAVEC, Cene (ur.), BUČAR, Maja (ur.). Zbornik B 6. mednarodne multi-konference Informacijska družba IS 2003, 13. do 17. oktober 2003. Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2003, str. 148. [COBISS.SI-ID 17838375]

DIPLOMSKO DELO

 1. ARH, Tanja. Organizacijski problemi projektov Phare v državni upravi : diplomsko delo univerzitetnega študija. Kranj: [T. Arh], 2003. 80 f., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 3787283]
 2. DRUGO UČNO GRADIVO
 3. CHADWICK, David W., KLOBUČAR, Tomaž, KLOBUČAR, Tomaž (ur.), JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.). Advanced security technologies in networking : NATO Advanced Networking Workshop, September 15-18, 2003, Bled, Slovenia. SETCCE, 2003. loč. pag. [COBISS.SI-ID 17746727]
 4. PIPAN, Matija. E-izobraževalna borza znanja UNIVERSAL : uporabniški priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. 20 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17520679]
 5. JAKONČIČ-FAGANEL, Janja, SAVANOVIĆ, Arso, PIPAN, Matija. E-izobraževanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 17520423]
 6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Elektronsko poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. 18 str. [COBISS.SI-ID 17519911]
 7. JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, SAVANOVIĆ, Arso, PIPAN, Matija. Informacijske tehnologije. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. loč. pag., ilustr. [COBISS.SI-ID 17520935]
 8. PIPAN, Matija. Varna elektronska pošta : uporabniški priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. 18 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 17520167]
 9. ARH, Tanja. Poslujte hitreje in ceneje : e-računi, e-ddv, e-dohodnina, e-bančništvo : tečaj: e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. 41 str., ilustr. [COBISS.SI-ID18829607]
 10. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Slovenska zakonodaja na področju e-poslovanja : tečaj: e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2003. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18829863]

ELABORAT, PREDŠTUDIJA, ŠTUDIJA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Enabling networked multimedia group communication : progress report for period September 1998 – May 2002, (Cost action, 264). 2003. [COBISS.SI-ID 17620519]
 2. GUNNARSDOTTIR, Sigrun, KLOBUČAR, Tomaž. Artefacts and service network version 1 trial report : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 8859). 2003. [COBISS.SI-ID 17870375]
 3. BERND, Simon, KLOBUČAR, Tomaž. Basic service portfolio report : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 8776). 2003. [COBISS.SI-ID 17467943]
 4. KIESLINGER, Barbara, KLOBUČAR, Tomaž. Dissemination and use plan : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 8858). 2003. [COBISS.SI-ID 17870887]
 5. DUBOST, Antoine, KLOBUČAR, Tomaž. Learning management network specification – version 1 : tehnično poročilo projekra ELENA, (IJS delovno poročilo, 8778). 2003. [COBISS.SI-ID17468455]
 6. BRANTNER, Stefan, KLOBUČAR, Tomaž, COTINAT, Olivier, REINHOLD, Lamb. Platform description : tehnično poročilo projekta UNIVERSAL, (IJS delovno poročilo, 8810). 2003. [COBISS.SI-ID 17730087]
 7. BRANTNER, Stefan, KLOBUČAR, Tomaž. Schema definitions v1 : tehnično poročilo projekra ELENA, (IJS delovno poročilo, 8777). 2003. [COBISS.SI-ID 17468199]
 8. BEIER, Arno, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Smart space for learning service specification – version 1 : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 8857). 2003. [COBISS.SI-ID 17870631]
 9. AHMED, Hassan Masud, PIPAN, Matija, KLOBUČAR, Tomaž. Report on international usability tests on the multilingual EducaNext Portal, (IJS delovno poročilo, 8802). 2003. [COBISS.SI-ID 17616935]
 10. DENASIS, Spyros, GABRIJELČIČ, Dušan. D7 – final active node architecture and design, (Future active IP networks, IST-1999-10561-FAIN). 2003. [COBISS.SI-ID 17519143]
 11. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan. D9 – evaluation results and recommendations, (Future active IP networks, IST-1999-10561-FAIN). 2003. [COBISS.SI-ID 17519399]

PRISPEVEK NA KONFERENCI BREZ NATPISA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Isabel user feedback : universal experiences. 2003. [COBISS.SI-ID 17453863]

VABLJENO PREDAVANJE NA KONFERENCI BREZ NATPISA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Elektronsko potrdilo in elektronski podpis – kaj sta in kaj pomenita v poslovni rabi interneta : predstavljeno na konferenci Poslovna raba interneta, 23.in 24. januarja 2003, Portorož. 2003. [COBISS.SI-ID 17386279]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Kaj je prinesel Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu podjetjem, posameznikom in državni upravi : predstavljeno na konferenci Poslovna raba interneta, 23.in 24. januarja 2003, Portorož. 2003. [COBISS.SI-ID 17386023]

DRUGA IZVEDENA DELA

 1. Member of the International programme committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. COST action 269, the Good, the bad and the Irrelevant : a transdisciplinary, proactive and collaborative knowledge-building conference, 3-5 September, 2003, Helsinki. 2003. [COBISS.SI-ID 17661223]
 2. Organizator konference, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Isabel workshop : Institut Jožef Stefan, 13. februar, 2003, Ljubljana. 2003. [COBISS.SI-ID 17453607]
 3. Članica prog. odbora, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Net Conference.si, 23.-24. januar 2003, Portorož. 2003. [COBISS.SI-ID 17454631]
 4. Members of the program committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. CMS 2003, 7th IFIP TC-6 TC-11 Conference on Communications and Multimedia Security October 2-3, 2003, Torino (Italy). 2003. [COBISS.SI-ID 17813287]

UREDNIK

 1. CHADWICK, David W., KLOBUČAR, Tomaž, KLOBUČAR, Tomaž (ur.), JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.). Advanced security technologies in networking : NATO Advanced Networking Workshop, September 15-18, 2003, Bled, Slovenia. SETCCE, 2003. loč. pag. [COBISS.SI-ID 17746727]

MENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

 1. PODLIPNIK, David. Analiza uporabnosti spletnih uporabniških vmesnikov v elektronskem bančništvu in predlogi za njihovo nadgradnjo : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Podlipnik], 2003. II, 92 str., ilustr.http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/podlipnik167.pdf. [COBISS.SI-ID 13542374]
 2. MENTOR PRI DIPLOMSKIH DELIH
 3. ZAVODNIK, Miha. Dejavniki in prijemi internetne ekonomije s pogledom na Slovenijo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Zavodnik], 2003. 55 str., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/zavodnik987.pdf. [COBISS.SI-ID 14100710]
 4. KOLAR, Milan. Elektronsko bančništvo : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Kolar], 2003. 42 str., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kolar998.pdf. [COBISS.SI-ID 14360038]
 5. RUBIN, Jan. Pristopi za vrednotenje in oblikovanje spletnih strani podjetij : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Rubin], 2003. 49 str., 11 f. pril, ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rubin736.pdf. [COBISS.SI-ID13614310]
 6. LOBE, Jaka. Razvoj elektronskih plačilnih sredstev : stanje v Sloveniji : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Lobe], 2003. 46 str., 2 str. pril, ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/lobe647.pdf. [COBISS.SI-ID13472230]
 7. KERCAN, Vojko. Sistemi in metode za zagotovitev zasebnosti na internetu : diplomsko delo. Ljubljana: [V. Kercan], 2003. 61 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kercan1158.pdf. [COBISS.SI-ID 14342630]

KOMENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

 1. MARC, Mojca. Analiziranje poslovanja podjetja v pogojih elektronskega poslovanja : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Marc], 2003. III, 108 str., VII str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/marc147.pdf. [COBISS.SI-ID 13438438]

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si