E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BEŠTER, Janez. Neighbour discovery in active networks = Odkrivanje sosednjih aktivnih vozlišč v aktivnih omrežjih. Elektroteh. vestn., 2004, letn. 71, št. 3, str. 109-114. [COBISS.SI-ID 4306260]
 2. KLOBUČAR, Tomaž, SENIČAR, Vanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy and personalisation in a smart space for learning. Int. j. contin. eng. educ. life-long learn., 2004, vol. 14, str. 388-401. [COBISS.SI-ID 18649383]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž, TEKAVČIČ, Metka. Privacy provision in e-learning systems. WSEAS transactions on information science and applications, 2004, vol. 1, str. 1314-1319. [COBISS.SI-ID 18594343]

STROKOVNI ČLANEK

 1. ARH, Tanja. Projekt FOCUS-SIAT-E-izobraževanje in usposabljane v podporo učinkovitejšemu E-poslovanju v obmejni regiji Avstrije in Slovenije. Proj. mreža Slov., 2004, let. 8, št. 4, str. 21-28. [COBISS.SI-ID 18827559]

POLJUDNI ČLANEK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Quo vadis, Evropa?. Delo (Ljubl.), 2.12.2004, str. 16, Znanost. [COBISS.SI-ID18698023]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Zgrešene prioritete znanosti : odmevi. Finance. [Tiskana izd.], 2004, št. 35, str. [COBISS.SI-ID 18104615]
 3. PIPAN, Matija. Zakaj bi se učili o internetu, raje se učite na internetu. Delo (Ljubl.), 20.7.2004, str. 12. [COBISS.SI-ID 18826791]
 4. PIPAN, Matija. O varnosti in zasebnosti na spletu. Delo (Ljubl.), 18.11.2004, str. 17, Znanost. [COBISS.SI-ID 18827047]
 5. PIPAN, Matija. Zakaj bi se učili o internetu, raje se učite na internetu. Novice – IJS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], oktober 2004, št. 113, str. 20-21. [COBISS.SI-ID 18826279]

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. CHENG, Lawrence, GALIS, Alex, SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BEŠTER, Janez. Self-management GRID services – a programmable network apporach. V: 0. Computational science – ICCS 2004 : 4th International Conference, Kraków, Poland, June 6-9, 2004 : proceedings. Part 1-4, (Lecture notes in computer science, LNCS 3036-3039). Berlin [etc.]: Springer-Verlag, cop. 2004, part 3, lNCS 3038, str. 141-148. [COBISS.SI-ID 18834727]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Introducing new business models in provision of QOS networks. V: MENDES, Manuel J. (ur.), SUOMI, Reima (ur.), PASSOS, Carlos (ur.). Digital communities in a networked society : e-commerce, e-business, and e-government : the Third IFIP Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (I3E 2003), September 21-24, 2003, São Paulo, Brazil, (IFIP-The International Federation for Information Processing, 139). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, cop. 2004, str. 187-200. [COBISS.SI-ID 18419751]
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Business aproaches in provission of QoS. V: MATIJASEVIC, Maja (ur.), PEJCINOVIC, Branimir (ur.), TOMSIC, Zeljko (ur.), BUTKOVIC, Zeljko (ur.). 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, May 12-15, 2004, Dubrovnik, Croatia. MELECON 2004 : proceedings. New York: IEEE, 2004, str. 627-630. [COBISS.SI-ID 18522407]
 4. LAI-CHONG LAW, Effie, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Assessment of user rationality and adaptivity : a case study. V: KINSHUK (ur.), SAMPSON, Demetrios G. (ur.), ISAÍAS, Pedro (ur.). Proceedings of the IADIS International Conference on Cognition and Exploratory Learning in Digital Age (CELDA 2004), Lisbon, Portugal, December 15-17, 2004. [Lisbon]: IADIS, 2004, str. 404-408. [COBISS.SI-ID 18796839]
 5. JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Approach for preservation the authenticity of digital objects – the eKeeper service. V: ISAÍAS, Pedro (ur.), KARMAKAR, Nitya (ur.). Proceedings of the IADIS International Conference WWW/INTERNET 2004 : Madrid, Spain, October 6-9,2004. [S.l.]: IADIS, 2004, Zv. 2, str. 932-936. [COBISS.SI-ID 18535207]
 6. JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Implementing trustworthy internet based long term electronic preservation service – the e-keeper project. V: HAMZA, Mohamed H. (ur.). Proceedings of the Third IASTED International Conference on Comminications, Internet, and Information Technology : November 22-24,2004, St. Thomas, US Virgin Islands. Anaheim; Calgary; Zurich: Acta Press, 2004, str. 291-296. [COBISS.SI-ID 18668583]
 7. SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BEŠTER, Janez, TOMAŽIČ, Sašo. On overlay autoconfiguration. V: ZAJC, Baldomir (ur.). Zbornik trinajste mednarodne elektrotehniške in računalniške konference ERK 2004, 27. – 29. september 2004, Portorož, Slovenija. Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, [2004], zv. A, str. 115-118. [COBISS.SI-ID 18843943]
 8. KLOBUČAR, Tomaž, SENIČAR, Vanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy issues of a smart space for learning. V: The 4th International Conference on Advanced Learning Technologies : proceedings , 30 August – 1 September 2004, Joensuu, Finland. Los Alamitos, Calif.: IEEE Computer Society, 2004, str. 780-782. [COBISS.SI-ID 18433575]
 9. SENIČAR, Vanja, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy-enhancing technologies. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.).Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004, str. 213-227. [COBISS.SI-ID 18406439]
 10. SAVANOVIĆ, Arso, GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BEŠTER, Janez. Implementation and evaluation of integritu protection facilities for active grids. V: 0. Computational science – ICCS 2004 : 4th International Conference, Kraków, Poland, June 6-9, 2004 : proceedings. Part 1-4, (Lecture notes in computer science, LNCS 3036-3039). Berlin [etc.]: Springer-Verlag, cop. 2004, part 3, lNCS 3038, str. 179-186. [COBISS.SI-ID 18834983]
 11. TRKMAN, Peter, TURK, Tomaž, GABRIJELČIČ, Dušan, KLOBUČAR, Tomaž. Poslovni modeli aktivnih omrežij. V: NOVAKOVIĆ, Aleksander (ur.), SCHLAMBERGER, Niko (ur.), INDIHAR ŠTEMBERGER, Mojca (ur.), UČAK, Martina (ur.), DROLE, Janja (ur.). Dnevi slovenske informatike, Portorož, 14.-16. april 2004. Management in informatika : zbornik posvetovanja. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika: = Slovenian Society Informatika, 2004, str. 489-494. [COBISS.SI-ID 2214098]
 12. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Design, implementation and evaluation of security facilities for a next generation network element. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004, str. 115-134. [COBISS.SI-ID 18406183]
 13. PIPAN, Matija. E-izobraževanje – nov pristop k izobraževanju kadrov. V: Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 24th-26th 2004. Management, knowledge and EU. Kranj: Moderna organizacija: = Modern Organization, 2004, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 18162215]
 14. ARH, Tanja. Uvajanje koncepta učeče se organizacije s pomočjo e-izobraževanja. V: Proceedings of the 23rd International Scientific Conference on organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March, 24th-26th 2004. Management, knowledge and EU. Kranj: Moderna organizacija: = Modern Organization, 2004, str. 430-438. [COBISS.SI-ID 18826023]

SAMOSTOJNI ZNANSTVENI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

 1. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso. Security management. V: Programmable networks for IP service deployment, (Artech House telecommunications library). Boston; London: Artech House, 2004, str. 225-251. [COBISS.SI-ID 18840103]

KNJIGE

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Introducing new business models in provision of QOS networks. V: MENDES, Manuel J. (ur.), SUOMI, Reima (ur.), PASSOS, Carlos (ur.). Digital communities in a networked society : e-commerce, e-business, and e-government : the Third IFIP Conference on E-Commerce, E-Business and E-Government (I3E 2003), September 21-24, 2003, Sao Paulo, Brazil, (IFIP-The International Federation for Information Processing, 139). Boston; Dordrecht; London: Kluwer Academic Publishers, cop. 2004, pp. 187-200.
 2. GABRIJELČIČ, Dušan, SAVANOVIĆ, Arso, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Design, implementation and evaluation of security facilities for a next generation network element. In: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004, pp. 115-134.
 3. SENIČAR, Vanja, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Privacy-enhancing technologies. In: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004, pp. 213-227.

PREDGOVOR, SPREMNA BESEDA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Foreword. V: JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004, str. V. [COBISS.SI-ID 18405927]

INTERVJU

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Bodo evropska omrežja bolj varna? : Agencija EU za varnost interneta in zaščito podatkov. Znanost (Ljubl.), 19.4.2004, št. 91, str. 9. [COBISS.SI-ID 18188583]

DRUGO UČNO GRADIVO

 1. ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž. Osnove varnosti na internetu : tečaj: e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18827815]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Varna elektronska pošta in digitalni zapis : tečaj:e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 18831655]
 3. PIPAN, Matija, KLOBUČAR, Tomaž. Varni elektronska pošta : tečaj: e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 34 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18829351]
 4. PIPAN, Matija. E-izobraževalna borza znanja : EducaNext : uporabniški priročnik. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, Laboratorij za odprte sisteme, 2004. 16 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18830375]
 5. ARH, Tanja, PIPAN, Matija. Prvi koraki v e-poslovanju : tečaj: elektronsko poslovanje. Ljubljana: Institut Jozef Stefan, 2004. 46 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18828327]
 6. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Spletna predstavitev in spletna trgovina : tečaj: e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 27 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18828839]
 7. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Varni elektronski plačilni sistemi na internetu : tečaj: e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 25 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18829095]
 8. ARH, Tanja. Učni vodnik skozi tečaje e-poslovanja. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 6 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 18828583]
 9. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija. Varna elektronska pošta in digitalni zapis : tečaj:e-poslovanje. Ljubljana: Institut Jožef Stefan, 2004. 1 CD-ROM. [COBISS.SI-ID 18831655]

KONČNO POROČILO O REZULTATIH REZISKAV

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, SEMOLIČ, Brane, TRKMAN, Peter, TURK, Tomaž. Informacijsko-telekomunikacijske tehnologije in spremembe v družbeni organizaciji ob uvedbi liberaliziranega trga telekomunikacijskih storitev : zaključno poročilo, (Ciljni raziskovalni program “Konkurenčnost Slovenije 2001-2006”). Ljubljana: Ekonomska fakulteta, Univerza v Ljubljani, 2004. loč. pag., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 18699047]

ELABORAT, PREDŠTUDIJA, ŠTUDIJA

 1. BERND, Simon, KLOBUČAR, Tomaž. Learning management network specification – version 1.5 : creating a smart space for learning : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 9053). 2004. [COBISS.SI-ID 18655527]
 2. KRAVČIK, Miloš, KLOBUČAR, Tomaž. Requirements for corporate e-learning : tehnično poročilo projekta PROLEARN (Network of excellence in professional learning), (IJS delovno poročilo, 9052). 2004. [COBISS.SI-ID 18655783]

UREDNIK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka (ur.), SCHNEIDER, Wolfgang (ur.), KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Security and privacy in advanced networking technologies, (NATO science series, Series III, Computer and systems sciences, vol. 193). Amsterdam [etc.]: IOS Press, 2004. VIII, 250 str., ilustr. ISBN 1-58603-430-8. [COBISS.SI-ID 18393127]

MENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

 1. ŠUŠMAK, Boris. Izgradnja informacijskega sistema za potrebe gibanja Modra zastava v Sloveniji : magistrsko delo. Ljubljana: [B. Šušmak], 2004. IV, 104 str., III, 30 str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/susmak317.pdf. [COBISS.SI-ID 14510054]
 2. PERNOVŠEK, Tomaž. Varna izmenjava elektronskih sporočil na osnovi podpisa XML v podjetniškem poslovanju : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Pernovšek], 2004. II, 102 str., 3 str. pril., ilustr.http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/pernovsek421.pdf. [COBISS.SI-ID 15017958]

MENTOR PRI DIPLOMSKIH DELIH

 1. PLEVNIK, Darja. Analiza spletnih strani in njihova uporabnost : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Plevnik], 2004. 39 str., 6 str. pril., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/plevnik1549.pdf. [COBISS.SI-ID 15171558]
 2. MOZETIČ, Gregor. Računalniški virusi in njihov vpliv na delovanje poslovnih informacijskih sistemov : diplomsko delo. Ljubljana: [G. Mozetič], 2004. 38 str., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/mozetic1322.pdf. [COBISS.SI-ID 14749158]
 3. KALIGARIČ, Andrej. Večdimenzionalnost problema varnosti podatkov in pristopi reševanja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Kaligarič], 2004. 54 str. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/kaligaric1548.pdf. [COBISS.SI-ID15167206]

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si