E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Assessment of the ICT market development through study of web hosting servicesin a country. Organizacija (Kranj), 2005, let. 38, št. 10, str. 563-569. [COBISS.SI-ID 19547687]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Privacy provision in e-learning standardized systems : status and improvements. Comput. stand. interfaces. [Print ed.], 2005, vol. 27, str. 561-578. [COBISS.SI-ID 19047463]
 3. ARH, Tanja, DEBEVC, Matjaž, KOCJAN-STJEPANOVIČ, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Testiranje uporabniške prijaznosti na primeru izobraževalnega portala EducaNext. Organizacija (Kranj), 2005, letn. 38, št. 4, str. 183-189. [COBISS.SI-ID 19009831]
 4. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi, (Organizacija, Letn. 38, 2005, št. 8). Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 386-393. [COBISS.SI-ID 4495379]
 5. GABRIJELČIČ, Dušan, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TASIČ, Jurij F. Future active Ip netwoks security architecture. Comput. commun.. [Print ed.], 2005, vol. 28, str. 688-701. [COBISS.SI-ID 19064359]

PREGLEDNI ZNANSTVENI ČLANEK

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnike in tehnologije za varovanje zasebnosti v elektronskih komunikacijah : modeli zaščtite. 1. del. Varstvoslovje, 2005, let. 7, št. 2, str. 123-132. [COBISS.SI-ID 19717671]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Pregled tehnologij za varovanje zasebnosti v elektronskih komunikacijah : predstavitev in ocena njihove uporabnosti – PET. 2. del. Varstvoslovje, 2005, let. 7, št. 3, str. 227-243. [COBISS.SI-ID 19717927]

POLJUDNI ČLANEK

 1. ARH, Tanja. PROLEARN – mreža odličnosti na področju tehnološko podprtnega usposabljanja in izobraževanja v podjetjihf. Novice – IJS (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], december 2005, št. 122, str. 18. [COBISS.SI-ID 19503655]

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI (VABLJENO PREDAVANJE)

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. On cultural diversity and multilingualism on the Internet. V: Digital networks as structuring tools for the knowledge regions : From information society to internet governance and knowledge societies : International Conference, Castle of Namur, 4 March 2005,. Genève: Institut Jules-Destreé, 2005, str. 1-8. [COBISS.SI-ID 18891303]

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. HILL, G., KUCHAR, A., JERMAN-BLAŽIČ, Borka, GRANAT, J., KOLIAS, C. Broadband opportunity in Europe’s new member states. V: BBEurope 2005 : conference & exhibition, 12-14 December 2005, Bordeaux, France. 2005, 6 str. [COBISS.SI-ID 19640103]
 2. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja = Technology-based education – usability and applicability of learning management systems. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, 14. oktober 2005, Ljubljana, Slovenija = 8th International Multi-Conference Information Society IS 2005, 14th October, 2005. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; [Kranj]: Fakulteta za organizacijske vede, 2005, 11 str. [COBISS.SI-ID 4503315]
 3. PIPAN, Matija. Methodologija testiranja uporabnosti izobraževalnega portala EducaNext. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 340-346. [COBISS.SI-ID 18914343]
 4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, PIPAN, Matija, TEKAVČIČ, Metka. Introducing information security courses in web based education in an interregional cooperation. V: MILOSLAVSKAYA, Natalia (ur.), ARMSTRONG, Helen B. (ur.). Success through information security knowledge : proceedings of the IFIP TC11 WG 11.8 Four World Conference Information Security Education, (WISE4), 18-20 May 2005, Moscow, Russia. Moscow: Moscow Engineering Physics Institute (State Univerity), 2005, str. 179-186. [COBISS.SI-ID 19067687]
 5. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, PIPAN, Matija. Fostering cross border e-business cooperative enviroment through usage of web based education – the EU project focus SIAT. V: USKOV, V. (ur.). Web-based education : proceedings of the Fourth IASTED International Conference, February 21-23,2005, Grindelwald, Switzerland. Anaheim; Calgari; Zurich: IASTED, 2005, str. 634-638. [COBISS.SI-ID 18863399]
 6. ARH, Tanja. Metodologija e-učenja za mala in srednja podjetja v podporo uveljavljanju koncepta vseživljenskega učenja = The methodology for e-learning SMEs support a lifelong learning concept. V: KALUŽA, Jindřich (ur.). Sinergija metodologij : zbornik 24. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti, Slovenija, Portorož, 16.-18. marec 2005 : proceedings of the 24th International Conference on Organizational Science Development, Slovenia, Portorož, March 16-18, 2005. Kranj: Moderna organizacija, 2005, str. 174-181. [COBISS.SI-ID 18914087]
 7. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, PIPAN, Matija, TEKAVČIČ, Metka. Introducing information security courses in web based education in an interregional cooperation. V: MILOSLAVSKAYA, Natalia (ur.), ARMSTRONG, Helen B. (ur.). Success through information security knowledge : proceedings of the IFIP TC11 WG 11.8 Four World Conference Information Security Education, (WISE4), 18-20 May 2005, Moscow, Russia. Moscow: Moscow Engineering Physics Institute (State Univerity), 2005, str. 179-186. [COBISS.SI-ID 19067687]

OBJAVLJENI STROKOVNI PRISPEVEK NA KONFERENCI

 1. ARH, Tanja, PIPAN, Matija. Uporaba IKT pri usposabljanju malih in srednjih podjetij ter brezposelnih. V: LABERNIK, Zvonka (ur.), VARŠEK, Matjaž (ur.). 10. mednarodna konferenca – MIRK’05, 19. – 21. maj 2005, Osnovna šola Cirila Kosmača Piran. [Zbornik]. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Zavod Republike Slovenije za šolstvo: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja: Zavod za projektno in raziskovalno delo na omrežju internet: Akademska in raziskovalna mreža Slovenije; Piran: Osnovna šola Cirila Kosmača, 2005, 6 str. [COBISS.SI-ID 19066919]
 2. TIZAJ, Mitja, ARH, Tanja. Projekti prenove spletnega portala Cankarjevega doma. V: STARE, Aljaž (ur.). Projektni forum Slovenskega združenja za projektni management 2005, Otočec, 9. in 10. junij 2005. S projekti do višje vrednosti! : zbirka predavanj. Ljubljana: Slovensko združenje za projektni management, 2005, str. 146-155. [COBISS.SI-ID 20336935]

OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

 1. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja = Technology-based education – Usability and applicability of learning management systems. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.). 8. mednarodna multi-konferenca Informacijska družba IS 2005, Ljubljana, Slovenija, 14. oktober 2005. Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : povzetki referatov : paper abstract. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Inštitut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; [Kranj]: Fakulteta za organizacijske vede, 2005, str. 3. [COBISS.SI-ID 4501523]
 2. ARH, Tanja, RAJKOVIČ, Vladislav, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Tehnološko podprto izobraževanje – uporabnost in primernost sistemov za upravljanje e-izobraževanja = Technology-based education – Usability and applicability of learning management systems. V: MARKIČ, Olga (ur.), GAMS, Matjaž (ur.), KORDEŠ, Urban (ur.), HERIČKO, Marjan (ur.), MLADENIĆ, Dunja (ur.), GROBELNIK, Marko (ur.), ROZMAN, Ivan (ur.), RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), BOHANEC, Marko (ur.). Zbornik 8. mednarodne multikonference Informacijska družba IS 2005, 11. do 17. oktober 2005, (Informacijska družba). Ljubljana: Institut “Jožef Stefan”, 2005, str. 279. [COBISS.SI-ID 4504595]

SAMOSTOJNI ZNANSTVENI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Comment valoriser les diversités culturelles et linguistiques, en renforçant le respect des valeurs, de l’éthique et de Droits de l’Homme dans l’espace numérique? = How can we promote cultural and linguistic diverisities, as well as reinforce the respect of values, Ehtics and Humans rights in the digital world?. V: DELAHAUT, Marie-Anne (ur.). Prospective de l’Internet : les réseaux numériques comme outils structurants des territoires de la connaissance : digital networks as structuring tools for the knowledge regions. Namur, 2005, str. 123-135. [COBISS.SI-ID 19384359]

KONČNO POROČILO O REZULTATIH REZISKAV

 1. KLOBUČAR, Tomaž (ur.). Varnost in zaščita podatkov v obrambnem informacijsko komunikacijskem sistemu : zaključno poročilo o rezultatih opravljenega raziskovalnega dela na projektu v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) “Znanje za varnost in mir 2004-2010. [Ljubljana]: SETCCE, Zavod za varnostne tehnologije informacijske družbe in elektronsko poslovanje, 2005. 8 f. [COBISS.SI-ID 2816206]

MAGISTRSKO DELO

 1. ARH, Tanja. Sistemski pogled na tehnološko podprto izobraževanje: evalvacija standardov in modelov upravljanja e-izobraževanja : magistrska naloga. Kranj: [T. Arh], 2005. 118 f., 13 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4514579]

DOKTORSKA DISERTACIJA

 1. GABRIJELČIČ, Dušan. Varnostne arhitekture aktivnih omrežij : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Gabrijelčič], 2005. XXIII, 153, CII str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 5058900]

ELABORAT, PREDŠTUDIJA, ŠTUDIJA

 1. LEHOUCK, Anne, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Critical issues in ICT standardization : ICT focus group. [S. l.]: ICT Standard Board, 2005. [COBISS.SI-ID 19235623]
 2. OLAFSSON, Torvardur Kari, MAKEMSON, Chris, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ANDERSON, Don, SIMONSEN, Keld, LINDER, Mats. Standards for providing multi-cultural functionality in IT systems : final report 1995-09-06, (CEN/TC304/PT01). 2005. [COBISS.SI-ID 18864935]
 3. MAKEMSON, Chris, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ANDERSON, Don, SIMONSEN, Keld, LINDER, Mats. User requirements study and programming for standardisation in the field of character set technology : final report 1995-09-06, (CEN/TC304). 2005. [COBISS.SI-ID 18864679]
 4. SIMON, Bernd, KLOBUČAR, Tomaž. Consolidation interface specification, (IJS delovno poročilo, 9176). 2005. [COBISS.SI-ID 19124007]
 5. HAUSER, Christian, NEUBAUER, Martin, BUTLER, Stephen, ALAPNES, Stian, KLOBUČAR, Tomaž, DOLINAR, Kajetan, JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej. Daidalos pervasive systems privacy and security framework and mechanisms : tehnično poročilo projekta Daidalos (Designing Advanced Interfaces for the Delivery and Administration of Location Independent Optimised Personal Services), (IJS delovno poročilo, 9225). 2005; [S. l.: s. n.]. [COBISS.SI-ID 19405863]
 6. MIKLÓS, Zoltán, KLOBUČAR, Tomaž. ELENA network, (IJS delovno poročilo, 9178). 2005. [COBISS.SI-ID 19124519]
 7. MIKLÓS, Zoltán, KLOBUČAR, Tomaž. ELENA network description, (IJS delovno poročilo, 9179). 2005. [COBISS.SI-ID 19124775]
 8. KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, BORCEA, Katrin, LIESEBACH, Katja. privacy and data protection in corporate e-learning : tehnično poročilo projekta PROLEARN, (IJS delovno poročilo, 9183). 2005. [COBISS.SI-ID 19125799]
 9. KLOBUČAR, Tomaž, SIMON, Bernd, KIESLINGER, Barbara, MIKLÓS, Zoltán, GUNNARSDOTTIR, Sigrun, TSIORTOU, Sofia. Project evaluation report : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 9182). 2005. [COBISS.SI-ID 19125543]
 10. DOLOG, Peter, KLOBUČAR, Tomaž. Schema final distribution/evaluation report, (IJS delovno poročilo, 9177). 2005. [COBISS.SI-ID 19124263]
 11. BRANTNER, Stefan, KLOBUČAR, Tomaž. Smart learning space description, (IJS delovno poročilo, 9180). 2005. [COBISS.SI-ID 19125031]
 12. JEZERNIK, Karel, KOCJAN-STJEPANOVIČ, Tanja, TERBUC, Martin, DEBEVC, Matjaž, OTIČ, Jernej, POGORELC, Janez, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja, PIPAN, Matija, OBLAK, Mirjana, PUCHER, Franz, VOLLMAN, Monika, LINDSBERGER, Georg, SCHANTL, Barbara. Fostering cross border e-business cooperative environment through usage of advanced networked e-learning and e-business services – FOCES SIAT = Vzpodbujanje razvoja prekomernega sodelovanja z uporabo naprednih storitev učenja in poslovanja na daljavo : [za obdobje] februar 2004 – april 2005, (PHARE čezmejno sodelovanje Slovenija – Avstrija 2002). Maribor: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, 2005. 2 mapi. [COBISS.SI-ID 9977878]
 13. KLOBUČAR, Tomaž, PIPAN, Matija, LAI-CHONG LAW, Effie, KIESLINGER, Barbara, WILD, Fridolin, MIKLÓS, Zoltán. Search performance evaluation : tehnično poročilo projekta ELENA, (IJS delovno poročilo, 9181). 2005. [COBISS.SI-ID 19125287]
 14. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, ARH, Tanja. Sistemi e-izobraževanja in usposabljanja slovenske vojske ter raziskave in možnosti uvedbe daljinskega izobraževanja, Pregled standardizacije na področju e-izobraževanja. Ljubljana: IJS, Laboratorij za odprte sisteme in mreže, 2005. 15 f. [COBISS.SI-ID 2832590]

VABLJENO PREDAVANJE NA KONFERENCI BREZ NATPISA

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. The proposal evaluators view : Training seminar, The Project Circle, Technical, administrative, financial and legal aspects of FP6 project, preparation and completion, 27-28 January, 2005, Bratislava, Slovakia. European Commission, Information Society, Directorate-General, 2005. [COBISS.SI-ID18969127]

DRUGA IZVEDENA DELA

 1. Member of the Program committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. CFP WEBIST-2005, International Conference on Web Information Systems and Technologies Miami, May 26-28, Miami, Florida. 2005. [COBISS.SI-ID 20675879]
 2. Member of the Program Committee, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. NWeSP’05, International Work Conference on Next Generation Web Services Practices, August 23-27,2005, Seoul, Korea. 2005. [COBISS.SI-ID 20647207]

MENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

 1. OLUP, Simon. Analiza sodobnih spletnih rešitev in implementacija sistema za ravnanje z vsebinami (CMS) v Banki Koper : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Olup], 2005. 78 str., 2 str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 15945446]
 2. GUČEK, Alja. Elektronsko poslovanje javne uprave (eUprava) in storitev eDohodnina : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Guček], 2005. 93 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/gucek539.pdf. [COBISS.SI-ID15570918]
 3. ROŽMAN, Marko. Evalvacija novejših tehnologij za razširitev zmogljivejših optičnih omrežij : magistrsko delo. Ljubljana: [M. Rožman], 2005. 87 str., 3 str. pril., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/rozman2570.pdf. [COBISS.SI-ID 15843814]
 4. LJEVAJA, Vladimir. Evalvacija orodij za avtomatsko testiranje telekomunikacijske opreme : magistrsko delo. Ljubljana: [V. Ljevaja], 2005. IV, 86 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/ljevaja2705.pdf. [COBISS.SI-ID 15930342]
 5. MAZEJ, Aleš. Izbira tehnologije za prenos Ethernet signalov preko omrežja Telekoma Slovenije : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Mazej], 2005. IV, 80 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/mazej2747.pdf. [COBISS.SI-ID 15965414]

MENTOR PRI DIPLOMSKIH DELIH

 1. RAZINGER, Jure. Elektronski časopisi in njihova vloga v informacijski družbi : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Razinger], 2005. 36 str., 12 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/razinger1752.pdf. [COBISS.SI-ID 15444198]
 2. ANŽEL, Martin. Primerjava in ocena ponudbe elektronskega bančništva med Novo Ljubljansko banko d.d. in banko Bank Austria Creditanstalt d.d. : diplomsko delo. Ljubljana: [M. Anžel], 2005. 45 str., tabele, graf. prikazi.http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/anzel2103.pdf. [COBISS.SI-ID 16055014]
 3. PAVLIĆ, Davor. Razvoj bančnih storitev z uporabo tehnologij elektronskega poslovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [D. Pavlić], 2005. 46 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/pavlic1697.pdf. [COBISS.SI-ID15398630]
 4. RAJK, Anton. Reševanje sporov na daljavo v pogojih elektronskega poslovanja : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Rajk], 2005. 42 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/rajk1737.pdf. [COBISS.SI-ID 15433446]
 5. DEMŠAR, Simon. Ugotavljanje tržne uspešnosti spletnih mest : diplomsko delo. Ljubljana: [S. Demšar], 2005. 45 str., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/demsar1678.pdf. [COBISS.SI-ID15380198]

KOMENTOR PRI DOKTORSKIH DISERTACIJAH

 1. SAVANOVIĆ, Arso. Protokol za odkrivanje sosednjih vozlišč v virtualnih topologijah : doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Savanović], 2005. XIII, 106, XXI str., ilustr. [COBISS.SI-ID 5058644]
 2. GABRIJELČIČ, Dušan. Varnostne arhitekture aktivnih omrežij : doktorska disertacija. Ljubljana: [D. Gabrijelčič], 2005. XXIII, 153, CII str., graf. prikazi, tabele. [COBISS.SI-ID 5058900]

KOMENTOR PRI MAGISTRSKIH DELIH

 1. VERDEL, Suzana. Ocena poslovnih in tehnoloških tveganj mobilnega plačevanja : magistrsko delo. Ljubljana: [S. Verdel], 2005. 89 str., 2 str. pril., graf. prikazi, tabele. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/brez_objave.htm. [COBISS.SI-ID 15611366]
 2. ARH, Tanja. Sistemski pogled na tehnološko podprto izobraževanje: evalvacija standardov in modelov upravljanja e-izobraževanja : magistrska naloga. Kranj: [T. Arh], 2005. 118 f., 13 f. pril., graf. prikazi. [COBISS.SI-ID 4514579]
 3. OŠLAK, Darinka. Varnost elektronskega poslovanja v slovenskem bančništvu : magistrsko delo. Ljubljana: [D. Ošlak], 2005. IV, 84 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/oslak430.pdf. [COBISS.SI-ID 15314150]

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si