E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

 1. BOJANC, Rok, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, TEKAVČIČ, Metka. Managing the investment in information security technology by use of a quantitative modeling. Inf. process. manage.. [Print ed.], 2012, vol. 48, no. 6, str. 1031-1052
 2. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DIMOVSKI, Vlado. The impact of technology-enhanced organisational learning on business performance : an empirical study. J. East Eur. manag. stud., 2012, vol. 17, no. 3, str. 369-383.
 3. AŽDERSKA, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Trust as an organismic trait of e-commerce systems. Lect. notes comput. sci., 2012, vol. 7465, str. 161-175.
 4. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, RIBEIRO, Claudia, FERNANDES, João, PEREIRA, João, ARH, Tanja. Analysing the required properties of business simulation games to be used in e-learning and education. Intell. inf. manag. (Print), 2012, vol. 4, no. 6, str. 348-356.
 5. BOJANC, Rok, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Quantitative model for economic analyses of information security investment in an enterprise information system. Organizacija (Kranj), 2012, vol. 45, no. 6, str. 276-288.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVKI NA KONFERENCI

 1. AŽDERSKA, Tanja. Co-evolving trust mechanisms for catering user behavior. V: DIMITRAKOS, Theo (ur.). Trust management VI : proceedings, (IFIP advances in information and communication technology, 374). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 1-16.
 2. JØSANG, Audun, AŽDERSKA, Tanja, MARSH, Stephen. Trust transitivity and conditional belief reasoning. V: DIMITRAKOS, Theo (ur.). Trust management VI : proceedings, (IFIP advances in information and communication technology, 374). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2012, str. 68-83.
 3. ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. E-learning in practice : an empirical study of the impact of Web 2.0 technologies and e-learning on companies’ business performance. V: GURALNICK, David (ur.). ICELW 2012 : Proceedings of the Fifth International Conference on E-Learning in the Workplace, June 13-15, 2012, New York, USA. [S. l.: s. n.], 2012, 5 str.
 4. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Systematic usability and user experience evaluation as a basis for the redesign of an e-learning platform. V: GURALNICK, David (ur.). ICELW 2012 : Proceedings of the Fifth International Conference on E-Learning in the Workplace, June 13-15, 2012, New York, USA. [S. l.: s. n.], 2012, 5 str.
 5. AŽDERSKA, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Developing trust and reputation taxonomy for a dynamic network environment. V: KAINDL, Hermann (ur.). The Seventh International Conference on Systems, February 29 – March 5, 2012, Saint Gilles, Reunion Island. ICONS 2012. [S. l.]: IARIA, 2012, str. 109-114.
 6. MIHAJLOV, Martin, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Improving the security and usability properties of a graphical authentication system. V: CUNNINGHAM, Paul (ur.), CUNNINGHAM, Miriam (ur.). IST-Africa 2012 conference proceedings and exhibition : 9-12 May 2012, Dar es Salaam, Tanzania. Dublin: IIMC: = International Information Management Corporation, 2012, 8 str.
 7. ARH, Tanja, ŠETINC, Marko. Spodbujanje samozaposlovanja s pomočjo e-učnih podjetij – primer Slovenije in Hrvaške = Self-employment with e-learning based practise firms – the case of Slovenia and Croatia. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), MARIČ, Miha (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 17-24.
 8. PIPAN, Matija, KLOBUČAR, Tomaž, GABRIJELČIČ, Dušan. Platforma za sodelovanje v bodočem internetu = Future internet collaboration platform. V: FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), MARIČ, Miha (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 31. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 21.-23. 3. 2012, Portorož, Slovenija = 31st International Conference on Organizational Science Development, March 21st-23rd, 2012, Portorož, Slovenia. Kakovost, inovativnost, prihodnost : zbornik 31. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 31st International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2012, str. 929-936.
 9. SRĐEVIĆ, Bojan, PIPAN, Matija, SRĐEVIĆ, Zorica, ARH, Tanja. AHP supported evaluation of LMS quality. V: LAI-CHONG LAW, Effie (ur.). Proceedings of International Workshop on the Interplay between experience Evaluation and Software Development, (I-UxSED 2012), [and NordiCHi 2012, Copenhagen, Denmark]. [S. l.: s. n.], 2012, str. 52-57.
 10. PIPAN, Matija, KLOBUČAR, Tomaž, TRAJANOVIĆ, Miroslav. Multi service collaboration platform. V: MILOŠEVIĆ, Danijela (ur.). eLearning 2012, The Third International Conference on e-Learning, Belgrade, September 27-28, 2012. Proceedings. Belgrade: Metropolitan University, 2012, str. 54-59.
 11. JOVANOVIKJ, Vladimir. Towards a novel security model for development of security policies. V: JARDIM-GONÇALVES, Ricardo (ur.), STEFANOVA, Kamelia (ur.). UNITE 2nd Doctoral Symposium: R & D in Future Internet and Enterprise Interoperability, 11-12 October 2012, Sofia, Bulgaria. Proceedings. Sofia: Avangard Prima, 2012, str. 35-39.
 12. IVANC, Blaž, KLOBUČAR, Tomaž. Critical infrastructure attack modeling. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik enaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2012, 17. – 19. september 2012, Portorož, Slovenija, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference ERK …). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2012, zv. B, str. 55-58.
 13. CIGOJ, Primož, KLOBUČAR, Tomaž. Cloud security and OpenStack. V: TROBEC, Roman (ur.). Conference information, message from editors, contributed papers. Ljubljana: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Komisija za informatiko, knjižničarstvo in založništvo, 2012, str. 20-27.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si