E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Izvirni znanstveni članek

 1. PAVLESKA, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. User bias in online trust systems: aligning the system designers’ intentions with the users’ expectations. Behaviour & information technology, ISSN 0144-929X. [Print ed.], 2017, vol. 26, iss. 4, str. 404-421, doi: 10.1080/0144929X.2016.1239761.
 2. POTT, Alexander, PAŠALIĆ, Enes, MURATOVIĆ-RIBIĆ, Amela, BAJRIĆ, Samed. On the maximum number of bent components of vectorial functions. IEEE transactions on information theory, ISSN 0018-9448, [in press] 2017, 9 str., doi: 10.1109/TIT.2017.2749421.
 3. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, GORENC, Mateja. Deviance in the internet use in working environment : key factors and remedies based on an exploratory study. Review of European studies, ISSN 1918-7173, 2017, vol. 9, no. 4, str. 52-71, doi: 10.5539/res.v9n4p52.

Poljudni članek

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Z raziskavami do večje kibernetske varnosti. Delo, ISSN 0350-7521, 9. nov. 2017, Letn. 59, št. 259, str. 14.

Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, CIGOJ, Primož, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Applicability of the learnability attributes in serious game design : the case of digital forensic game design. V: GÓMEZ CHOVA, Louis (ur.), LÓPEZ MARTÍNEZ, A. (ur.), CANDEL TORRES, I. (ur.). INTED 2017 : conference proceedings, 11th International Technology, Education and Development Conference Valencia, Spain. 6-8 March, 2017, (INTED proceedings (Internet), ISSN 2340-1079). Valencia: IATED Academy. 2017, str. 8425-8434, doi: 10.21125/inted.2017.1987.
 2. JOVANOVIKJ, Vladimir, GABRIJELČIČ, Dušan, KLOBUČAR, Tomaž. Security policy model for ubiquitous social systems. V: BRÉZILLON, Patrick (ur.), TURNER, Roy (ur.), PENCO, Carlo (ur.). Modeling and using context: 10th International and Interdisciplinary Conference, CONTEXT 2017, Paris, France, June 20-23, 2017: proceedings, (Lecture notes in artificial intelligence, ISSN 0302-9743, LNAI 10257). Cham: Springer. 2017, lNAI 10257, pp. 302-314.

Objavljeni strokovni prispevek na konferenci

 1. BOJANC, Rok. Kaj prinašajo novi predpisi o varovanju podatkov. V: Zbornik prispevkov, 19. kongres izvajalcev računovodskih storitev, Laško, 12. in 13. oktober 2017. 1. izd. Ljubljana: Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica računovodskih servisov. 2017, str. 75-83.

Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej, ARH, Tanja. Applying the user experience Study of a Virtual Multi-Cultural community in a service re-design. V: KHOSROWPOUR, Mehdi (ur.). Handbook of research on technology adoption, social policy, and global integration. Hershey: IGI Global. 2017, pp. 109-134, doi: 10.4018/978-1-5225-2668-1.ch007.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si