E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANEK

1. CIGOJ, Primož, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. An intelligent and automated WCMS vulnerability-discovery tool. IEEE access, ISSN 2169-3536, [in press] 2019, 8 str. doi: 10.1109/ACCESS.2019.2957573.

2. PAŠALIĆ, Enes, GANGOPADHYAY, Sugata, ZHANG, WeiGuo, BAJRIĆ, Samed. Design methods for semi-bent functions. Information processing letters, ISSN 0020-0190. [Print ed.], 2019, vol. 143, str. 61-70. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0020019018302345, doi: 10.1016/j.ipl.2018.12.002.

3. KILJANDER, Jussi, GABRIJELČIČ, Dušan, WERNER-KYTÖLÄ, Otilia, KRPIČ, Andrej, SAVANOVIĆ, Arso, STEPANČIČ, Živa, PALACKA, Vladimir, TAKALO-MATTILA, Janne, TAUMBERGER, Markus. Residential flexibility management : a case study in distribution networks. IEEE access, ISSN 2169-3536, 2019, vol. 7, str. 80902-80915, doi: 10.1109/ACCESS.2019.2923069.

4. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Overcoming the digital divide with a modernapproach to learning digital skillsfor the elderly adults. Education and information technologies, ISSN 1360-2357, [v tisku] 2019, 21 str, doi: 10.1007/s10639-019-09961-9

5. TRKMAN, Marina, MENDLING, Jan, TRKMAN, Peter, KRISPER, Marjan. Impact of the conceptual model’s representation format on identifying and understanding user stories. Information and software technology, ISSN 0950-5849. [Print ed.], [v tisku] 2019, doi: 10.1016/j.infsof.2019.08.001

6. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Investigating crime in an interconnected society : will the new and updated EU judicial environment remove the barriers to justice?. International review of law computers & technology, ISSN 1360-0869, [in press] 2019, 15 str. doi: 10.1080/13600869.2019.1700434.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVEK NA KONFERENCI

1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, KLOBUČAR, Tomaž. Advancement in cybercrime investigation : the new European legal instruments for collecting cross-border E-evidence. V: ROCHA, Álvaro (ur.), FERRÁS, Carlos (ur.), PAREDES, Manolo (ur.). Information Technology Systems : proceedings of of ICITS 2019, [International Conference on InformationTechnology & Systems, February 68, 2019, Quito, Ecuador], (Advances in intelligent systems and computing, ISSN 2194-5357, Vol. 918). Cham: Spgringer. 2019, vol. 918, str. 858-867.

2. KLOBUČAR, Tomaž. Facilitating access to cross-border learning services and environments with eIDAS. V: ZAPHIRIS, Panayiotis (ur.), IOANNOU, Andri (ur.). Learning and collaboration technologies, Ubiquitous and virtual environments for learning and collaboration : 6th International Conference, LCT 2019 held as part of the 21st HCI International Conference, HCII 2019 Orlando, FL, USA, July 26-31, 2019 : proceedings. Part II, (Lecture notes in computer science, ISSN 0302-9743, LNCS 11591). Cham: Springer. 2019, lNCI 11591, str. 329-342.

3. BOJANC, Rok. The current state of e-invoicing in Slovenia = Stanje poslovanja z e-računi v Sloveniji. V: WEIS, Lidija (ur.), KOVAL, Viktor (ur.). Proceedings of the 1st International Scientific Conference Eastern European Conference of Management and Economics, May 24, 2019. Ljubljana: Ljubljana School of Business. 2019, str. 83-89, ilustr.

4. KOSI, Anton, KOŽELJ, Kristijan, BOBEK, Damjan, GABRIJELČIČ, Dušan, STEPANČIČ, Živa. Predstavitev rezultatov pilotnega vključevanja odjemalcev v programe prilagajanja odjema z uporabo dinamičnega tarifiranja v mednarodnem projektu Flex4Grid. V: Referati in predstavitve 14. konference slovenskih elektroenergetikov CIGRE-CIRED, Štirinajsta konferenca slovenskih elektroenergetikov, Laško, 21.-23. maj 2019. Ljubljana: Slovensko združenje elektroenergetikov CIGRE – CIRED. 2019, str. 1-10. https://www.cigre-cired.si/14-konferenca/materiali/.

5. TRKMAN, Marina, STEPANČIČ, Živa, MALKOČ, Roko. Evaluation of patients’ discharge time on a ward preliminary findings. V: Conference proceedings, 4th Business & Enterpeneurial Economics Conference 2019, 15/5 – 18/05, 2019, Dubrovnik, Croatia, (Be conference, ISSN 2459-5187). Zagreb: Student Business Incubator at the University of Zagreb. 2019, str. 45-49.

6. PAVLESKA, Tanja, ARANHA, Helder, MASSIMILIANO, Masi, GRANDRY, Eric, SELLITTO, Giovanni Paolo. Cybersecurity evaluation of enterprise architectures : the e-SENS case. V: GORDJIN, Jaap (ur.), GUÉDRIA, Wided (ur.), PROPER, Henderik A. (ur.). The practice of enterprise modeling : 2th IFIP Working Conference, PoEM 2019, November 27-29, 2019, Luxembourg, Luxembourg, (Lecture notes in business information processing, ISSN 1865-1356, LNBIP 369). Cham: Springer, lNBIP 369, str. 226-241.

7. SOFTIĆ, Izudin, DEMIROVIĆ, Nedžimija, PEJIĆ, Marina, UMIHANIĆ, Midhat, BAJRIĆ, Samed. Reducing the number of solutions in the unit commitment problem using variations with repetition. V: ŽEMVA, Andrej (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik osemindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2019 = Proceedings of the Twenty-eighth International Electrotechnical and Computer Science Conference ERK 2019, ERK 2019, Portorož, Slovenija, 23.-24. september 2019, (Zbornik … Elektrotehniške in računalniške konference (Online), ISSN 2591-0442, 28). Ljubljana: Društvo Slovenska sekcija IEEE. 2019, pp. 144-147, ilustr. https://erk.fe.uni-lj.si/2019/ERK19.pdf.


OBJAVLJENI POVZETEK ZNANSTVENEGA PRISPEVKA NA KONFERENCI

1. KLOBUČAR, Tomaž, GRAH, Danijel. Slovensko vozlišče EIDAS in varne čezmejne e-storitve = Slovenian EIDAS node and secure cross-border e-services. V: URH POPOVIČ, Špela (ur.). Slovenija 4.0 : zbornik, 26. konferenca Dnevi slovenske informatike, 16. in 17. april 2019, Portorož. 1. izd. Ljubljana: Slovensko društvo Informatika. 2019, 1 str.

SAMOSTOJNI ZNANSTVENI SESTAVEK ALI POGLAVJE V MONOGRAFSKI PUBLIKACIJI

1. BAJRIĆ, Samed. An analysis of cryptographic algorithms in IoT. V: JOEL, J. P. C. (ur.). Smart devices, applications, and protocols for the IoT, (Premier reference source). Hershey: IGI Global. 2019, str. 83-104, doi: 10.4018/978-1-5225-7811-6.ch005.

2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JERMAN BLAŽIČ, Andrej. Interactive multimedia touch screen tablets and gaming as a vehicle that fosters learning digital skills. V: CVETKOVIĆ, Dragan (ur.). Interactive multimedia : multimedia production and digital storytelling. London: IntechOpen. 2019, str. 43-60.


MONOGRAFIJE IN DRUGA ZAKLJUČENA DELA

Drugo učno gradivo

1. BOJANC, Rok. E-hramba in ukrepi za zagotovitev varstva osebnih podatkov. [Ljubljana]: ZZI, 2019. 67 str., ilustr.

Elaborat, predštudija, študija

1. PAVLESKA, Tanja. European interoperability reference architecture : maturity, cybersecurity and building blocks’ evaluation, (IJS delovno poročilo, 12827). 2019.


IZVEDENA DELA (DOGODKI)

Radijski ali TV dogodek

1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka (intervjuvanec). O internetu : Radio RAI, 24. 1. 2019, Trieste, Italy.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si