E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

IZVIRNI ZNANSTVENI ČLANKI

 1. SRDJEVIĆ, Bojan, PIPAN, Matija, SRDJEVIĆ, Zorica, BLAGOJEVIĆ, Boško, ZORANOVIĆ, Tihomir. Virtually combining the analytical hierarchy process and voting methods in order to make group decisions. Universal access in the information society, ISSN 1615-5289, [v tisku] 2013.
 2. BOJANC, Rok, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A quantitative model for information-security risk management. Eng. manag. j., 2013, vol. 25, no. 3, str. 25-37.
 3. AŽDERSKA, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. A holistic approach for designing human-centric trust systems. Syst. pract. action res. (Dordr., Online), 2013, vol. 26, no. 5, str. 417-450.

OBJAVLJENI ZNANSTVENI PRISPEVKI NA KONFERENCI

 1. KAMTSIOU, Vana, KLOBUČAR, Tomaž. Integrating Roadmapping and Disagreement Management Methodologies for Coordinating Development of Competency-Driven Education Standards: The ICOPER Case. V: Proceedings of PICMET ’13: Technology Management for Emerging Technologies, str. 2236-2247, 2013.
 2. VASILIOU, Christina, IANNOU, Andri, ARH, Tanja, ZAPHIRIS, Panayiotis, KLOBUČAR, Tomaž. Technology enhanced problem based learning. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MARIČ, Miha (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : high potentials, lean organization, internet of things : proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2013, str. 1187-1195.
 3. PIPAN, Matija, SRDJEVIĆ, Bojan, LAPUH BELE, Julija, SRDJEVIĆ, Zorica. Comparison of decision making results in case of LMS selection. V: BALANTIČ, Zvone (ur.), FERJAN, Marko (ur.), KLJAJIĆ BORŠTNAR, Mirjana (ur.), LESKOVAR, Robert (ur.), MARIČ, Miha (ur.), PUCIHAR, Andreja (ur.). 32. mednarodna konferenca o razvoju organizacijskih znanosti, 20.-22. 3. 2013, Portorož, Slovenija. Pametna organizacija : talenti, vitka organiziranost, internet stvari : zbornik 32. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : high potentials, lean organization, internet of things : proceedings of the 32nd International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2013, str. 847-854.
 4. CALLANAN, Cormac, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DRIES-ZIEKENHEINER, Heins. Empirical assessment of data protection and circumvention tools availability in mobile networks. V: The Second International Conference on Cyber Security, Cyber Peacefare and Digital Forensic, CyberSec2013, March 4-6, 2013, Kuala Lumpur. Proceedings. Kuala Lumpur: The Asia Pacific University of Technology and Innovation, 2013, str. 206-220.
 5. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, ARH, Tanja. Resne poslove igre : nov pristop k učenju projektnega menedžmenta = Serious business games : a new approach to project management learning. V: Izzivi gospodarskega razvoja – inovativni projektni management : zbornik prireditve, Ljubljana, 20. in 21. maj 2013. Ljubljana: GZS, Zbornica osrednjeslovenske regije, 2013, str. 99-104.
 6. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, ARH, Tanja. Business simulation game – an innovative pedagogical approach in business environment. V: TRDIN, Nejc (ur.), REŠETIČ, Andraž (ur.), PAVLIN, Majda (ur.), CVETKOVIĆ, Božidara (ur.). 5. študentska konferenca Mednarodne podiplomske šole Jožefa Stefana = 5th Jožef Stefan International Postgraduate School Students Conference, 23. maj 2013, Ljubljana, Slovenija. Zbornik. 1. del. Part 1. Ljubljana: Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana, 2013, str. 136-141.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si