E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

ORIGINAL SCIENTIFIC ARTICLE

 1. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Uvajanje širokopasovnih dostopovnih omrežij na podeželska območja = Deployment of broadband access networks in rural areas. Uporab. inform. (Ljubl.), jan./feb./mar. 2009, letn. 17, št. 1, str. 5-14. [COBISS.SI-ID 18427878]
 2. PIPAN, Matija, ARH, Tanja, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Advanced eVocational education of mechatronic professions. Int. j. educ. inf. technol., 2009, vol. 3, no. 1, str. 12-19. [COBISS.SI-ID 22499367]

PROFESSIONAL ARTICLE

 1. KLOBUČAR, Tomaž. Inovativni učni procesi in družabna programska oprema za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu. Mednarodno inovativno poslovanje, 2009, vol. 1, no. 1, 8 str. http://journal-doba.renderspace.net/?aid=15&m=1. [COBISS.SI-ID 22710311]

POPULAR ARTICLE

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Ko se bo internet ustavil …. Znanost (Ljubl.), 2009, letn. 51, no. 227, str. 24. [COBISS.SI-ID 22958631]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Kako razvojno prebroditi krizo. Znanost (Ljubl.), 2009, letn. 51, št. 286, str. 25. [COBISS.SI-ID 23198759]

PUBLISHED SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, NIZAMANI, Shahzad, DEW, Peter, DJEMAME, Karim. Informacijski posrednik virov za računalništvo v oblaku = Information resource broker for cloud computing. V: OREL, Mojca (ur.). Nova vizija tehnologij prihodnosti : [zbornik celotnih prispevkov]. Ljubljana: Evropska hiša, 2009, str. 78-89. [COBISS.SI-ID 23056935]
 2. POREKAR, Jan, ŠALJIĆ, Svetlana, KLOBUČAR, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Aleksej. Technical patterns for long term trusted archiving. V: TAKAHASHI, Yutaka (ur.), BERNTZEN, Lasse (ur.), SMEDBERG, Åsa (ur.). The Third International Conference on Digital Society, 1-7 February 2009, Cancun, Mexico. ICDS 2009. [S. l.]: IEEE Computer Society: Conference Publishing Services, 2009, str. 241-246. [COBISS.SI-ID 22451751]
 3. ARH, Tanja, DIMOVSKI, Vlado, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Informacijsko komunikacijske tehnologije in tehnološko podprto učenje kot dejavnik uspešnosti poslovanja podjetij. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 76-84. [COBISS.SI-ID 22525735]
 4. DINEVSKI, Dejan, FOŠNARIČ, Samo, ARH, Tanja. Prosto dostopni izobraževalni viri v e-izobraževanju = Open education resources in e-learning. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.), BERNIK, Mojca (ur.), DINEVSKI, Dejan (ur.), URBANČIČ, Tanja (ur.). Vzgoja in izobraževanje v informacijski družbi : zbornik konference : conference proceedings. Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport: Institut Jožef Stefan: Zavod Republike Slovenije za šolstvo; Kranj: Fakulteta za organizacijske vede, 2009, str. 104-111. [COBISS.SI-ID 64172801]
 5. PIPAN, Matija, ARH, Tanja. Enhanced e-learning in the field of mechatronic : case study. V: E-learning in Balcan Academic institutions : barriers, challenges and opportunities : proceedings of the regional workshop, 25-27 September, 2009, Niška Banja. [S. l.: s. n.], 2009, str. 34-44. [COBISS.SI-ID 22945319]
 6. PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, JEZERNIK, Karel. Virtual laboratory for practical work in the e-training process of mechatronics. V: RAJKOVIČ, Vladislav (ur.). Nove tehnologije, novi izzivi : zbornik 28. mednarodne konference o razvoju organizacijskih znanosti : proceedings of the 28th International Conference on Organizational Science Development. Kranj: Moderna organizacija, 2009, str. 1181-1188. [COBISS.SI-ID 22525479]

PUBLISHED SCIENTIFIC CONFERENCE CONTRIBUTION (INVITED LECTURE)

 1. KLANČNIK, Tomaž, JERMAN-BLAŽIČ, Borka. HIP – protokol za varnejšo mobilnost in večdomnost. V: UMEK, Anton (ur.), KOS, Anton (ur.), SODNIK, Jaka (ur.), HUDOBIVNIK, Alojz (ur.). Triindvajseta delavnica o telekomunikacijah, 23 in 24. november 2009, Brdo pri Kranju. Širokopasovna mobilna omrežja : zbornik referatov, (VITEL). Ljubljana: Elektrotehniška zveza Slovenije, cop. 2009, str. 74-77. [COBISS.SI-ID 23146535]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Poti in stranpoti prehoda v inovacijsko družbo. V: GLAVIČ, Peter (ur.), ŽEMVA, Boris (ur.). Posvet Položaj in vloga inženirjev v Sloveniji, Ljubljana, 20. oktobra 2009. Zbornik prispevkov na posvetu na institutu “Jožef Stefan”, 20. oktobra 2009. Ljubljana: Inženirska akademija Slovenije – (IAS), 2009, str. 71-76. [COBISS.SI-ID 23250471]
 3. ARH, Tanja, PIPAN, Matija, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, DEBEVC, Matjaž, PETERNEL, Marija Mojca. Enhancing in e-learning in vocational education and training with VET community portal. V: BULUCEA, Cornelia A. (ur.). Recent advances in e-activities, information security and privacy : proceedings of the 8th WSEAS International Conference on E-activities (E-ACTIVITIES ’09), proceedings of the 8th WSEAS International Conference on Information Security and Privacy (ISP ’09), Puerto De La Cruz, Tenerife, Canary Islands, Spain, December 14-16, 2009, (Electrical and computer engineering series). [S. l.]: WSEAS Press, 2009, str. 99-104. [COBISS.SI-ID 23309095]

PUBLISHED PROFESSIONAL CONFERENCE CONTRIBUTION ABSTRACT

 1. KLOBUČAR, Tomaž. Inovativni učni procesi in družabna programska oprema za razvijanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu. V: Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v visokem šolstvu : knjiga povzetkov. Maribor: Doba, Visoka poslovna šola, 2009. http://www.fakulteta.doba.si/konferenca2009/knjiga_povzetkov/tomaz_klobucar. [COBISS.SI-ID 512466224]

INDEPENDENT SCIENTIFIC COMPONENT PART OR A CHAPTER IN A MONOGRAPH

 1. POREKAR, Jan, KLOBUČAR, Tomaž, ŠALJIĆ, Svetlana, GABRIJELČIČ, Dušan. Applying the SERENITY methodology to the domain of trusted electronic archiving. V: SPANOUDAKIS, George (ur.), GOMEZ, Antonio Maña (ur.), KOKOLAKIS, Spyros (ur.). Security and dependability for ambient intelligence, (Advances in information security, vol. 55). New York; London: Springer, 2009, str. 343-357. [COBISS.SI-ID 22684455]
 2. HALAS, Helena, KLOBUČAR, Tomaž. Business models and organizational processes changes. V: GODARA, Varuna (ur.). Risk assessment and management in pervasive computing : operational, legal, ethical, and financial perspectives. Hershey; London: Information Science Reference, cop. 2009, str. 155-168. [COBISS.SI-ID 22188583]

MASTER’S THESIS

 1. MIHAJLOV, Martin. Evaluating usable security in web-based graphical user authentication : master thesis = Ocenjevanje uporabne varnosti pri spletnem grafičnem overjanju uporabnikov. Ljubljana: [M. Mihajlov], 2009. IX, 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23333415]

SUPERVISOR FOR MASTER’S THESES

 1. LEVOVNIK, Nika. Blogi: nova orodja spletnega komuniciranja : magistrsko delo. Ljubljana: [N. Levovnik], 2009. II, 86 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/magister/levovnik3789.pdf. [COBISS.SI-ID 18485222]
 2. MIHAJLOV, Martin. Evaluating usable security in web-based graphical user authentication : master thesis = Ocenjevanje uporabne varnosti pri spletnem grafičnem overjanju uporabnikov. Ljubljana: [M. Mihajlov], 2009. IX, 71 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 23333415]

SUPERVISOR FOR DIPLOMA THESES

 1. NOVAK, Janja. Možnosti trženja preko spletnih skupnosti skozi primere : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Novak], 2009. II, 37 str., ilustr. http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/novak3709.pdf. [COBISS.SI-ID 18390502]
 2. LALIĆ, Željko. Ocena stanja in varnosti informacijskih sistemov overjanja identitete pri uporabi potovalnih dokumentov z biometričnimi podatki : diplomsko delo. Ljubljana: [Ž. Lalič], 2009. II, 43 str., tabele.http://www.cek.ef.uni-lj.si/u_diplome/lalic3842.pdf. [COBISS.SI-ID 18660838]

SUPERVISOR FOR UNDERGRADUATE THESES

 1. STRUHAR, Jan. Kriptografska zaščita kot osnova za nastanek varnih elektronskih dokumentov v postopku izvršbe neplačane premije : specialistično delo. Ljubljana: [J. Struhar], 2009. III, 75 str., 2 str. pril., tabele, graf. prikazi. http://www.cek.ef.uni-lj.si/specialist/struhar3736.pdf. [COBISS.SI-ID 18321638]
 2. MIKLAVŽIN, Žiga. Varnostni vidiki uvedbe storitve e-računa v elektronsko bančništvo : specialistična naloga. Ljubljana: [Ž. Miklavžin], 2009. [8], 122 str., ilustr. http://dkum.uni-mb.si/Dokument.php?id=12366. [COBISS.SI-ID 1818602]

UNPUBLISHED INVITED CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Overview of ISOC-Slovenia : internet today and tommorrow : invited and plenary talk presented at 2nd International Conference of ccTLD registriers and registrars, Central and Eastern Europe, 7-8 September 2009, Bled. 2009. [COBISS.SI-ID 22897191]
 2. JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Ustvarjalnosti v IKT : Tehnološki večer “Kreativna IKT”, 2. november 2009, Ljubljana, Slovenija. 2009. [COBISS.SI-ID 23064871]

UNPUBLISHED CONFERENCE CONTRIBUTION

 1. PIPAN, Matija, JERMAN BLAŽIČ, Andrej, BALABAN, Igor. Web 2.0 tools in the iCamp FP6 project and Web 2.0 in vocational training : presented at 2nd International Conference INFuture2009, The Future of Information Science, 4-6 November 2009, Zagreb, Croatia. 2009. [COBISS.SI-ID 23073575]

TREATISE, PRELIMINARY STUDY, STUDY

 1. TOBÍAS CÁRDENAS, Gabriela A., JERMAN-BLAŽIČ, Borka. Mobile communications : wireless age, (IJS delovno poročilo, 10313). 2009. [COBISS.SI-ID 23032871]

OTHER MONOGRAPHS AND OTHER COMPLETED WORKS

 1. TROSSEN, Dirk, BRISCOE, Bob, MÄHÖNEN, Petri, SOLLINS, Karen, ZHANG, Lixia, MENDES, Paulo, HAILES, Stephen, JERMAN-BLAŽIČ, Borka, PAPADIMITROU, Dimitri. Future internet, (EIFFEL report, Report_TT2009_White-Paper). [S. l.]: Euresom, 2009. http://www.fp7-eiffel.eu/. [COBISS.SI-ID 20715047]

UNCLASSIFIED

 1. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, ARH, Tanja. Poročilo o izvajanju spletne ankete za projekt e4VET. Final project report of web questionnaire e4VET (Enhancing, Empowering and Emphasizing E-learning in Vocational Education and Training, Leonardo da Vinci Programme), (IJS working report, 9443). 2009.
 2. JERMAN BLAŽIČ, Andrej, NOVAK, Franc, JERMAN BLAŽIČ, Borka. Exploring the usage of ewb 2.0 and associated communication tools in professional learning. CATE Conference Proceeding US Virgin Islands, 2009.

demo

Laboratory for open systems and networks

 • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
 • + 386 (0)1 477 3900
 • info@e5.ijs.si