E5 – LABORATORY FOR OPEN SYSTEMS AND NETWORKS

Name of the Project: FOCUS – SIAT – Pospeševanje e-Poslovanja v Obmejni Regiji Avstrije in Slovenije s Pomočjo e-Izobraževanja
Duration: 2003 – 2006

Projekt “Pospeševanje e-poslovanja v obmejni regiji Avstrije in Slovenije s pomočjo e-izobraževanja” ali na kratko FOCUS-SIAT je bil zasnovan na pobudo Programa pobude Skupnosti INTERREG IIIA med Slovenijo in Avstrijo jeseni 2003. Skupni cilj tega programa je razviti gospodarsko, družbeno in kulturno povezano obmejno območje, odpraviti obstoječe socialno-kulturne ovire in posledice obrobnega položaja obmejnih regij v obdobju do leta 2006 ter jih pripraviti in usposobiti za učinkovito izkoriščanje novih priložnosti, ki jih prinaša članstvo Slovenije v Evropski uniji.

Projekt FOCUS-SIAT so izvajajli:

FOCUS-SIAT je gradil svoj koncept e-izobraževanja in usposabljanja, ki je bil prednostno usmerjen v izmenjavo znanja in dobre prakse na področju e-poslovanja, na načelu mrežnega povezovanja izvajalskih institucij na obeh straneh meje (čezmejno sodelovanje). Cilje, zastavljene v projektu, je bilo mogoče uresničiti z vzpostavitvijo spletno podprtega izobraževanja in usposabljanja, pri katerem se uporabljajo elektronska učna gradiva, ki so bistvenega pomena za učinkovito pridobivanje informacijskih in telekomunikacijskih spretnosti in znanj kot so: temeljni koncept e-poslovanja, varnost na internetu in e-poslovnih aplikacijah, digitalna potrdila in varna elektronska pošta, e-računi, e-ddv, e-dohodnina, e-bančništvo, zakonodaja na področju e-poslovanja.

Izobraževanje in usposabljanje se je uspešno in učinkovito uvajalo s pomočjo inovativnih informacijskih in telekomunikacijskih orodij, predvsem izobraževalnega portala EducaNext.

Z usposabljanjem ciljnih skupin v izbranih obmejnih regijah (161 usposobljenih kandidatov) je bil dosežen splošni cilj projekta, to je digitalno opismenjevanje slovenskih in avstrijskih obmejnih regij ter vzpostavljanje in pospeševanje e-poslovne klime.

Če torej povzamemo, je projekt FOCUS-SIAT prispeval k promociji novih metod dela v smeri povečanega interesa za neformalne oblike e-izobraževanja in usposabljanja ter inovativnega učnega okolja za pridobivanje novih znanj in e-veščin s področja e-poslovanja: kombinacija on-line in off-line izvajanja e-izobraževanja in usposabljanja potrjuje, da podobne iniciative in projektne ideje zagotavljajo trajnostne rezultate.

demo

Laboratory for open systems and networks

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si