E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Ime projekta: e-SENS – Electronic Simple European Networked Services
Program: ICT/CIP (Okvirni program EU za konkurenčnost in inovacije)
Trajanje: 1. 4. 2013-30. 3. 2017
Spletna stran: http://www.esens.eu/

Namen projekta, v katerem je sodelovalo 22 konzorcijev iz 20 evropskih držav, je bil vzpostaviti infrastrukturo za čezmejno uporabo javnih e-storitev. Slovenski konzorcij so sestavljali Ministrstvo za javno upravo, Institut “Jožef Stefan” in SETCCE. Delo v projektu je bilo razdeljeno v 6 delovnih sklopov, Laboratorij za odprte sisteme in mreže Instituta »Jožef Stefan« pa je prispeval k razvoju varnostnih gradnikov infrastrukture v sklopu WP6 (Building Blocks Provision).

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si