E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Omrežja P2P se uspešno uveljavljajo in uporabljajo že skoraj desetletje. Do sedaj je bila njihova uporaba več ali manj na obrobju, danes pa je njihov cilj splošen trg digitalnih omrežnih medijev. Nove generacije omrežij P2P obljubljajo nizko cenovno platformo za posredovanje vsebin in napredne interaktivne prednosti. Lahko omogočijo številne premike na trgu, kot je prehod s klasične, linearne televizije na nelinearno na zahtevo, kadarkoli in kjerkoli, s strani kogarkoli. Namenjene so zbuditi potenciale končnih uporabnikov kot ponudnikov vsebine ter omogočiti premik s splošno priljubljenih vsebin k obrobni (long-tail) vsebini. Za te obetavne tehnologije se ne zanimajo več samo raziskovalci in končni uporabniki, temveč tudi poklicni ponudniki vsebin, oglaševalci, ponudniki linearnih televizijskih vsebin, umetniki, različni ponudniki storitev ter tudi združenja za uveljavljanje pravic izvajalcev. Ena izmed najbolj obetavnih tehnologij na področju temelji na protokolu BitTorrent. Za prehod na novo generacijo tehnologij se protokolu dodajajo številne nove izboljšave.

Nove generacije omrežnih P2P pristopov, ki temeljijo na protokolu BitTorrent, nimajo potrebnih varnostnih rešitev, da bi lahko vstopile na splošen trg digitalnih omrežnih medijev. Zato je osnovni cilj predlaganega projekta varnost novih generacij protokolov P2P. Projekt bo načrtal in razvil potrebne varnostne storitve za varno delovanje takega sistema. Pri tem so najbolj kritična vprašanja za zagotavljanje varnosti v novi generaciji omrežij skladnost storitev poklicnih ponudnikov vsebin s trenutno veljavnimi priporočili mednarodnih standardizacijskih organizacij, k uporabniku usmerjeno upravljanje identitet, ki ohranja zasebnost, osnovne varnostne storitve platforme za posredovanje vsebine ter njenih razširitev in mehanizmi za vzpostavljanja zaupanja za varno vključevanje uporabnikov v večinoma anonimno okolje. Razvite varnostne rešitve bodo preverjene v realnem, k storitvam usmerjenem okolju, s pravimi uporabniki.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si