E5 – LABORATORIJ ZA ODPRTE SISTEME IN MREŽE

Naziv Projekta: MeRLab – Innovative Remote Laboratory in the E-training of Mechatronics
Trajanje: 12/2007 – 6/2009
Spletišče Projekta: www.merlab.eu

Projekt MeRLab v skladu s tretjo prioriteto programa Leonardo da Vinci – Prenos inovacij, zagotavlja vpeljavo dobre prakse iz tujine na področje poklicnega usposabljanja mehatronike v Sloveniji, njeno podporo z najsodobnejšimi informacijsko-komunikacijskimi tehnologijami ter uveljavljenimi metodično-didaktičnimi pristopi z namenom izboljšanja kakovosti in učinkovitosti poklicnega usposabljanja. To naj bi povzročilo večje priznanje in privlačnost poklica in bo pozitivno vplivalo na razliko med ponudbo in povpraševanjem mehatronskih osebja na trgu.

Konkretni cilji projekta so:

  • Analiza potreb: določitev dejanskih potreb podjetja po mehatronskih osebje, ki temelji na raziskavah podjetij, in njeno določanje zahtev po spretnostih za zaposlene;
  • Vzpostavitev inovativnega virtualnega laboratorija za praktično delo pri poklicnem usposabljanju mehatronike: prenos inovativnega virtualnega laboratorija v slovensko okolje, prevod uporabniškega vmesnika ter njegova prilagoditev za potrebe e-tečaja ter točno določene ciljne skupine uporabnikov;
  • Izdelava multimedijskih-interaktivnih e-učnih vsebin za poklicno usposabljanje mehatronike: na podlagi analizo potreb podjetja, bomo izbrali ustrezne mehatronskih teme in jih organizirati v modulih, nato pa z sodobne IKT in metod, jih bomo preuredili v obliko sodobnega interaktivni multimedijski e-gradiv. E-gradiva bo izdelan v skladu s SCORM standardom, kar zagotavlja njihovo interoperabilnost in jim omogočajo, da še naprej uporabljajo v vseh e-učenja za upravljanje sistemov, ki podpirajo ta standard;
  • Pilotsko usposabljanje: iz pripravljenih e-učnih vsebin ter implementacijo virtualnega laboratorija za praktično delo, bomo pripravili inovativen 40 urni e-tečaj, ki bo v celoti potekal preko interneta. Organizirali bomo pilot usposabljanje udeležencev najmanj 20 za preverjanje in ocenjevanje e-tečaja;
  • Priznanje projekta in njegovih rezultatov: uporaba različnih vrst medijev (spletna stran, brošure, plakati, napovedi revije), in s sodelovanju na dogodkih in konferencah želimo predstaviti širši javnosti nameno, cilji in rezultati projekta in mehatronski poklic.

Namen in cilji projekta so neposredno uperjeni v razreševanje trenutnega neravnovesja med ponudbo in povpraševanjem po ustrezno usposobljenih kadrih s področja mehatronike, ki je bilo ugotovljeno s predhodnimi raziskavami. Z vpeljavo e-tečaja mehatronike, ki bo v našem prostoru predstavljal popolnoma nov način poučevanja tega profila, bomo na inovativen in učinkovit način dodatno poklicno usposabljali (dokvalificirali ali prekvalificirali) zaposlene in brezposelne, ki so že končali formalno izobraževanje, vendar pa zaradi velikih tehnoloških sprememb njihovo znanje ni več zadostno. Ker naša metoda poučevanja omogoča časovno in prostorsko neodvisnost ter s tem minimalizira motnje delovnih procesov v podjetjih, izpolnjuje zahteve, ki so jih podjetja izrazila v raziskavah.

demo

Laboratorij za odprte sisteme in mreže

  • Jamova cesta 39, 1000, Ljubljana
  • + 386 (0)1 477 3900
  • info@e5.ijs.si